Artistiek medewerker

Circus Zonder Handen (CZH) is de inclusieve urban circusschool in Brussel. Met urban circus als dynamisch, speels en daadkrachtig middel, krijgen jaarlijks meer dan 900 kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen meer zelfvertrouwen en ontdekken ze hun talenten. Circus Zonder Handen is een stedelijke en hybride organisatie, die op het kruispunt van (jongeren)cultuur, jeugd, sport, circus en welzijn staat. We geloven daarbij in brede ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren, en ondersteunen hen in hun groeitrajecten op artistiek, circustechnisch, sociaal en/of educatief vlak. We geloven in de kracht van circus en trachten de participatie aan het circusaanbod mogelijk te maken voor iedereen.

  • Circus Zonder Handen, Brussel
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 23/4/2021

Over deze job

Om het enthousiaste team te versterken in het realiseren van haar missie zijn we op zoek naar een artistiek medewerker die het artistieke groeitraject van onze jongeren verder kan uitbouwen, sterk is in coaching van jongeren en graag activiteiten en events opzet en coördineert

  • BXL Composé, het artistieke groeitraject van onze jongeren, verder uitbouwen: in essentie het samenbrengen en begeleiden van een diverse bende Brusselse jongeren van 14 tot 30 jaar, ze een eigen creatieproces laten doorlopen, deze jongeren coachen in hun groeitraject en deze trajecten verdiepen met vervolgfases;
  • Coördinator Tonen: activiteiten en events initiëren en coördineren die erop gericht zijn kinderen en jongeren hun urban circuskunsten tentoon te laten spreiden tijdens en naast de lessen, met oog voor de artistieke jaarplanning;
  • Urban luik van CZH coördineren: coachen en aansturen van een team trainers Parkour & Tricking, planning van de vindplaatsgerichte werking en open trainingen, Urban Circus in Brussel op de kaart zetten, samen een Brussels Parkour netwerk uitbouwen;
  • Vinger aan de pols houden van artistieke trends in de urban circuswereld, mogelijke crossovers tussen circus, urban, dans en andere populaire bewegingsvormen exploreren en op basis daarvan het educatief aanbod van CZH mee helpen innoveren.

Bijkomende info

Gepost op 2021-03-01