Artistiek participatief medewerker

Als inclusieve cultuureducatieve organisatie gelooft Larf! in de emancipatorische kracht van kunst. Vanuit deze overtuiging hanteert Larf! een adaptieve en verbindende werkmethode waarbij de podiumkunsten centraal staan. Kinderen en jongeren met uiteenlopende achtergronden op vlak van afkomst, taal en cultuur vormen de doelgroep. De werking richt zich op het stimuleren van verbeelding en zelfontplooiing, en op het welzijn en de autonomie van jonge mensen. Via de podiumkunsten wil Larf! hen helpen om zich te ontwikkelen tot zelfdenkende en ondernemende mensen, gewapend met creativiteit, kritisch bewustzijn en respect voor zichzelf, de ander en de wereld. Daartoe biedt Larf! binnen de vrije tijd én de schooltijd kunsteducatieve activiteiten aan. De eigenheid van elk kind en elke jongere vormt het vertrekpunt en de motor van elk proces. Tussen hen en de ervaren theatermakers en -docenten die hen begeleiden, bestaat er een continue wederzijdse inspiratie, een co-creatieve wisselwerking. Larf! geeft kinderen en jongeren een stem: inspraak en een actieve betrokkenheid staan voorop in elk segment van de werking. Larf! brengt jonge mensen in verbinding met de stad en de samenleving waarin ze leven, dit vanuit een streven naar een inclusieve, kindvriendelijke en sociaal rechtvaardige samenleving. Dé doelstelling van Larf! voor de komende jaren is om waakzaam te zijn voor en op zoek te gaan naar jonge mensen die niet vanzelf de weg vinden naar onze organisatie. Larf! wil hen betrekken bij haar werking, o.a. via samenwerkingen met welzijnspartners en door in te zetten op een proactieve wijkwerking. De kern is een aanbod ‘op maat’, via hybride methodieken en met een aangepaste strategie, omkadering en begeleiding. Larf! is een bovenlokale organisatie en heeft een vaste stek in De Kazematten in Gent.

  • Larf!, Gent
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 18/4/2021

Over deze job

  • Je maakt deel uit van het kernteam van Larf! en draagt bij aan de dagelijkse werking.
  • Je bouwt de wijkwerking van Larf! verder uit.
  • Je coacht jongeren en ondersteunt hen in de ontwikkeling van eigen projecten.
  • Je stimuleert jongeren om te ondernemen en hebt oog voor een artistieke output.

Bijkomende info

Gepost op 2021-03-30