Artistiek projectmedewerker Project M.

Project M. is het bovenlokaal project van Jeugdhuis Tydeeh in Mol. Het is een multidisciplinaire speeltuin voor jongeren met ondernemingszin en artistiek, creatief geweld van 14-30 jaar uit de brede Molse regio. Het Atelier is een onderdeel van project M. en belichaamt Het Netwerk, het EXPO(collectief) en het aanbod. Mode & Street Art zijn de trajecten waar we met Project M. sterk op inzetten. De (openbare) Ruimte is onze speeltuin en over gemeentegrenzen heen maken we IMPACT! Jongeren krijgen ondersteuning bij het informeren, exposeren, organiseren, connecteren, faciliteren en experimenteren. Dit kan op maat, individueel of in groep. In Het Atelier kan iedereen terecht die op zoek is naar een plek om aan de slag te gaan met eigen werk, voor workshops of gebruik te maken van onze materialen. We hebben een volledig uitgeruste fotostudio, een zeefdrukatelier, knutselmateriaal, een kunstboekenbib, een zeefdrukatelier, naaimachines en een borduurmachine.

 • Jeugdhuis Tydeeh, Mol
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 30/9/2021

Over deze job

 • De artistiek projectmedewerker zorgt samen met zijn/haar collega voor de planning, opvolging, evaluatie en bijsturing van het hele project. Zij/hij bewaakt het proces (inhoudelijk, praktisch, organisatorisch en administratief). Je bent samen met je collega eindverantwoordelijke voor heel het dossier.
 • De artistiek projectmedewerker is één van de twee gezichten van het Project M.. Hij/zij zal actief contacten onderhouden met en op zoek gaan naar partners en jongeren.
 • Proces- en projectbegeleiding, één op één gesprekken, netwerken aangevuld met praktische voorbereidingen en logistieke taken zijn van groot belang in het takenpakket. Je vergadert met werkgroepen, je neemt deel aan wekelijkse teamvergaderingen en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur van Jeugdhuis Tydeeh.
 • De artistiek projectmedewerker ondersteunt zijn collega in de communicatie rond Project M. Hij/zij onderhoudt de Instagrampagina, de Facebookpagina’s en de website. Dit is een heel belangrijk onderdeel van je job!
 • De artistiek projectmedewerker is verantwoordelijk voor de jaarlijkse scholenacties, de werving van nieuwe jongeren voor Project M. en tegelijkertijd het inhoudelijk uitdagen en ondersteunen van de jongeren bij Project M.
 • De artistiek projectmedewerker organiseert actief workshops, uitstappen, vormingen, trajecten, toonmomenten en projecten in samenspraak met de jongeren.
 • De artistiek projectmedewerker heeft feeling met bepaalde aspecten van het artistieke speelveld.
 • De artistiek projectmedewerker zet mee zijn/haar schouders onder de uitbouw en invulling van Het Atelier.
 • De artistiek projectmedewerker neemt een actieve rol op in de werking van Jeugdhuis Tydeeh.

Bijkomende info

Gepost op 2021-09-03