Bibliothecaris

Het Kasteel van Gaasbeek, gelegen in Lennik, is méér dan zo maar een kasteel en maakt deel uit van een uitgestrekte erfgoedsite, op de raaklijn tussen geschiedenis en natuur.

  • Kasteel van Gaasbeek, Lennik
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 25/6/2021

Over deze job

Het Kasteel van Gaasbeek beschikt over een bibliotheek, waarvan het verzamelbeleid gebaseerd is op themata als architectuur, archeologie, schilderkunst, keramiek, wandtapijten, geografie en streekgeschiedenis, geschiedenis, volkskunde, muziekgeschiedenis, genealogie, familiegeschiedenissen, conservatie, restauratie, museumstudies, publiekswerking, tentoonstellingscatalogi, catalogues raisonnées, museummanagement e.a. Deze bibliotheek wordt actief aangevuld met publicaties die onze werking verreiken. Een scherp afgelijnd bibliotheekprofiel en verzamelbeleid ontbreken echter.

De bibliotheek wordt binnenkort ondergebracht in het nieuwe onthaalgebouw, waar ze, voorlopig enkel voor interne gebruikers, fysiek beschikbaar wordt gesteld; een uitgelezen kans om het bibliotheekbeleid op scherp te stellen, en te implementeren binnen het beleidsplan 2021-2025. Een kerntaak hierbij is het bevragen van de rol die de bibliotheek zou kunnen spelen en binnen welk breder initiatief de dienstverlening zich zou kunnen situeren. De bibliotheek dient daarnaast zowel digitaal als fysiek geëxploiteerd te worden. Hiervoor zijn we op zoek naar een bibliothecaris om het kasteelteam te versterken. Je ontwerpt een visie over het terug bruikbaar maken van de bibliotheek en gaat aan de slag om dit in de praktijk om te zetten. Je wijzigt indien nodig de structuur, verkent opties voor bibliotheeksoftware en implementeert deze en zorgt voor een raadpleegbaar en goed werkende bibliotheek.

Bijkomende info

Gepost op 2021-06-04