Bibliotheekmedewerker - catalograaf

KADOC - Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven - is het centrum dat zich toelegt op de veilige bewaring, het optimale beheer, de dynamische ontsluiting en het wetenschappelijk onderzoek van het historische erfgoed dat het resultaat is van de wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving.

  • KADOC, Leuven
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 31/1/2022

Over deze job

KADOC zoekt een bibliotheekmedewerker – catalograaf voor een tijdelijke voltijdse tewerkstelling van 22 maanden binnen het project “Tijdschriften in the picture. Digitale ontsluiting van periodieken via Wikimedia platformen en voorbereiding van toekomstige digitalisering”. KADOC beheert binnen de erkende cultureel-erfgoedbibliotheek divers gepubliceerd materiaal dat de wisselwerking tussen religie, cultuur en samenleving documenteert vanaf 1750. In het project werk je als catalograaf aan de ontsluiting van analoge periodieken. De onverwerkte titels die je onder handen neemt, betreffen oude – begin 20ste eeuw – en meer recente uitgaven van lokale en bovenlokale organisaties – veelal, maar niet uitsluitend van katholieke origine – verspreid over heel België over diverse onderwerpen. Als bibliotheekmedewerker ben je werkzaam binnen de afdeling Behoud en Beheer en werk je nauw samen met collega’s in de erfgoedbibliotheek. Je bent in het project verantwoordelijk voor de ontsluiting van de specifieke deelcollectie periodieken:

  • Je registreert nauwgezet en efficiënt de analoge stukken in het bibliotheekbeschrijvingssysteem Alma en staat in voor de fysieke behandeling en opname ervan in het depot van KADOC. 
  • Je selecteert titels waarvan de covers gedigitaliseerd zullen worden in het project. 
  • Je hebt oog voor de ontsluitingsmogelijkheden van de stukken in dit project en andere onderzoeksprojecten, tentoonstellingen en de communicatie van KADOC. Je staat als bibliotheekmedewerker niet in direct contact met leeszaalbezoekers.
  • Je communiceert en rapporteert over je werk.

Bijkomende info

Gepost op 2021-12-24