Bouwkundig erfgoed

Regionaal Landschap Groene Corridor vzw is een jonge vzw die actief is in NW-Vlaams-Brabant (gemeenten Asse, Grimbergen, Kapelle-Op-Den-Bos, Londerzeel, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel en Zemst). In samenwerking met overheden en alle gebruikers van de open ruimte (verenigingen rond toerisme, landbouw, natuur en jacht) werken we aan projecten op het snijvlak van natuurbehoud en -ontwikkeling, landschapszorg, natuureducatie en natuurrecreatie.

  • Regionaal Landschap Brabantse Kouters, Vilvoorde
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 15/3/2021

Over deze job

Binnen het team van het regionaal landschap maar ook extern naar alle partners toe ben jij hét aanspreekpunt voor bouwkundig erfgoed. Je organiseert de dagdagelijkse werking van de projectvereniging, het overleg met stuurgroep en raad van bestuur, en zorgt voor een goede informatiedoorstroming naar alle betrokkenen.

Het ondersteunen van gemeenten rond het beheer en beleid i.k.v. de vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed wordt in de eerste jaren het inhoudelijk speerpunt van je werking. Je werkt samen met gemeentelijke diensten een plan van aanpak uit om dat bouwkundig erfgoed op te volgen, neemt daarbij zelf het voortouw en benut ook mogelijkheden om vrijwilligers en erfgoedverenigingen hierbij te betrekken. In overleg met de betrokken gemeenten kunnen op termijn ook andere thema’s van het bouwkundig erfgoed aan bod komen (bv. funerair erfgoed,…).

Je bent en blijft op de hoogte van de wetgeving in dit verband, hebt zelf al een goede expertise rond dit thema en kan doorverwijzen naar een netwerk van experts voor specifieke gevallen. Je houdt de vinger aan de pols van het Vlaamse en provinciale beleidskader kan dit vertalen naar concrete acties in de regio.

Daarnaast start je vanaf begin 2022 het traject op voor een erkenningsaanvraag als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst. Samen met de berokken gemeenten, het regionaal landschap en verengingen uit de regio actualiseer en herwerk je bestaande omgevingsanalyses en beleidsplannen tot een gedragen aanvraagdossier waarbij naast bouwkundig erfgoed ook landschapszorg en archeologie een volwaardige plaats krijgen in de werking.

Tot slot draag je actief bij tot sensibilisatie voor bouwkundig erfgoed door het breed communiceren van acties in de regio en het (mee) organiseren van specifieke vormingsmomenten voor de sector en publieksactiviteiten voor een groter publiek

Bijkomende info

Gepost op 2021-02-16