Collectiemedewerker

Amsab is het Instituut voor Sociale Geschiedenis. Wij bewaren, ontsluiten, onderzoeken en valoriseren de historische strijd om Brood en om Rozen, voor materiële lotsverbetering en een betere levenskwaliteit. Een strijd die is uitgekristalliseerd op diverse thema’s en in vele organisatievormen. Een strijd tegen steeds nieuwe vormen van ongelijkheid. Wij bewaren een diverse erfgoedcollectie, die bestaat uit archief, bibliotheek en een museale collectie.

 • Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, Gent
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 24/9/2021

Over deze job

Als collectiemedewerker bestaat je takenpakket uit twee diverse opdrachten. Enerzijds word je ingeschakeld in de basisregistratie van de collectie, het werk achter de schermen. Daar bestaat je takenpakket uit het selecteren, triëren en registreren van bulkcollecties. Je doet dit aan de hand van het collectiebeleidsplan, in overleg met het team archivarissen en onder begeleiding van een verantwoordelijke. Anderzijds maak je ook deel uit van het leeszaalteam, dat de gebruikers ondersteunt bij hun opzoekingen en de fysieke collectie ter beschikking stelt. Naargelang de noden zal het ene takenpakket met momenten zwaarder doorwegen dan het andere.

 • Rudimentair beschrijven en macroselecteren van een aantal afgebakende bulkcollecties
 • Aanvullen van de registratie in het digitale collectiebeheersysteem Adlib volgens de interne richtlijnen
 • Detecteren en signaleren van schades aan de collecties
 • (Intern) overdragen van af te scheiden collecties voor verdere beschrijving
 • Eventuele microselectie, schoning en verdere beschrijving van delen van de collecties
 • Zuurvrij verpakken, etiketteren en klaarmaken voor transport van (beschreven) collectiestukken
 • Digitaliseren in het kader van scannen op aanvraag en lopende digitaliseringsopdrachten
 • Leeszaaltoezicht: ter beschikking stellen van de collectie, bezoekers ondersteunen bij hun opzoekingen

Bijkomende info

Gepost op 2021-09-03