Commercieel business development/fundraising

Voo?uit is een Vlaamse kunstinstelling en opereert als een centraal platform in een rijk netwerk van artiesten en organisaties uit tal van sectoren. Geïnspireerd door een turbulente wereld en een kunstensector in beweging, met een hedendaagse blik op de toekomst, versterkt Voo?uit de kruisbestuiving tussen de kunsten en de lokale en globale gemeenschap. We fungeren als een gastvrije ontmoetingsplek en een labo voor ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie. We bouwen verder op een verleden van vernieuwing en maatschappelijk engagement. Voo?uit is een ontmoetingsplek waar openheid heerst naar kennisdeling en logische, maar evengoed atypische partnerships.

  • Kunstencentrum Vooruit, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 21/5/2021

Over deze job

Om deze artistieke doelstellingen en de instandhouding van het monument waarin we huizen te realiseren, volstaan overheidssubsidies niet. Voo?uit haalt de helft van haar omzet uit ticketverkoop, opbrengst van het café en zaalverhuur. Het inzetten op aanvullende financiering zoals giften, legaten of sponsoring dient zich steeds meer aan. Ook het verder ontwikkelen van activiteiten via externe organisatoren op vlak van nightlife en horeca, dringt zich op.

Vanuit een commerciële blik en op basis van je kennis en voeling met de steeds veranderende contexten in fondsenwerving, de bedrijfswereld en de eventsector, geef je inhoud en vorm aan het beleid op vlak van aanvullende financiering. In samenwerking met de diverse teams, ontwikkel en implementeer je effectieve projecten, strategieën en zakelijke modellen om financiële targets te realiseren. De waaier van projecten is breed. Dit gaat van het slim inzetten van onze horeca-activiteiten (LEF principe) of het zoeken naar opportuniteiten in events, tot fundraising voor het monument of voor de artistieke werking.

Dit doe je vanuit het bestaande kader en samen met de collega’s van de verschillende teams. Je maakt deel uit van het operationeel zakelijk team van Voo?uit en rapporteert aan de financieel coördinator.

  • Vanuit een innoverende blik geef je input aan en bepaal je mee de richting van het beleid op vlak van aanvullende financiering en verhuuractiviteiten.
  • Je bent op de hoogte van ontwikkelingen in fondsenwerving en event- en cultuursector, en gaat actief op zoek naar opportuniteiten.
  • Je ontwikkelt en implementeert nieuwe initiatieven en zorgt voor de professionele opvolging ervan.
  • Je hebt oog voor het evenwicht tussen artistieke, netwerk- en verhuuractiviteiten die samen het programma van Voo?uit vormen.
  • Je enthousiasmeert en mobiliseert de verschillende expertenteams in Voo?uit om samen de vooropgestelde doelen te realiseren.
  • Je werkt nauw samen met team productie, dat instaat voor het organiseren van activiteiten en events, alsook met het team horeca, infrastructuur, communicatie en artistieke werking.
  • Je onderhoudt het bestaande netwerk, bouwt dit verder uit en hebt interesse in coöperatieve netwerken.

Bijkomende info

Gepost op 2021-04-23