Communicatiemedewerker

Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) is het kenniscentrum voor agrarisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het bestudeert de geschiedenis en het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven vanaf 1750 tot vandaag. CAG brengt dit materieel en immaterieel erfgoed in kaart in een nationale en internationale context, en met aandacht voor de interactie tussen verleden, heden en toekomst. In de basiswerking van het centrum zijn registratie, documentering en ontsluiting van erfgoed belangrijke aandachtspunten.

  • Centrum agrarische Geschiedenis (CAG) vzw, Leuven
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 30/5/2021

Over deze job

Voor het uitdragen van de werking en de activiteiten naar onze doelgroepen is CAG op zoek naar een dynamische en polyvalente communicatiemedewerker. Je staat in voor het uitwerken en realiseren van communicatieplannen op maat en het verzorgen van de externe communicatie van het centrum. Je staat de collega’s en onze erfgoedgemeenschap bij in de communicatie van allerlei publieksgerichte activiteiten, zoals bijvoorbeeld tentoonstellingen en studiedagen, en je beheert de verschillende communicatiekanalen van CAG, zoals de website en social media. Hiertoe onderneem je proactief initiatief en ga je op een attractieve manier aan de slag met de thema’s landbouw, voeding en landelijk leven. Je maakt binnen CAG deel uit van de cluster publiekswerking en participatie.

  • Beheren en actualiseren van de verschillende communicatiekanalen van CAG (websites, sociale media, nieuwsbrief) met oog voor de eigen huisstijl;
  • Plannen en realiseren van gerichte communicatie rond projecten en initiatieven, op maat van de doelgroep en in een heldere taal;
  • Redactie en versturen van pers- en nieuwsberichten en het zoeken van bijhorend geschikt beeldmateriaal;
  • Mee uitbouwen van een communicatienetwerk van CAG door goede contacten te onderhouden met stakeholders (sector, pers, …);
  • Ontwikkelen en realiseren van een nieuwe communicatiestrategie en bijhorende plannen;
  • Technisch ondersteunen van lezingen, studiedagen en webinars.

Bijkomende info

Gepost op 2021-05-03