Communicatiemedewerker

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

 • GC Everna/GC De Maalbeek, Evere/Etterbeek
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 26/9/2021

Over deze job

Als deskundige communicatie werk je samen met de centrumverantwoordelijke aan de visieontwikkeling, de planning en de operationele uitwerking. Dit op het vlak van informatie, communicatie en vormgeving. Je rapporteert aan de centrumverantwoordelijke.

 • Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen:
  • Je bent mee verantwoordelijk voor een kwaliteitsvolle opmaak, implementatie en opvolging van het communicatieplan van het gemeenschapscentrum.
  • Je zoekt samen met het team naar de best mogelijke communicatiekanalen voor een maximaal bereik van diverse doelgroepen.
 • Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen een beleidsdomein:
  • Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. communicatie, zowel binnen de VGC als tussen gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren.
  • Je neemt actief deel aan hoofdstedelijk overleg met collega’s in het kader van de ontwikkeling van regionale en bovenlokale communicatie.
  • Je neemt deel aan teamoverleg en werkoverleg.
  • Je organiseert regelmatig intern overleg in functie van onthaal en communicatie.
  • Je brengt verslag uit aan het bestuursorgaan van het gemeenschapscentrum.
 • Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures:
  • Je ontwikkelt en bewaakt de huisstijl en imago-ontwikkeling van het gemeenschapscentrum.
  • Je ontwikkelt communicatiestrategieën voor de gehele werking van het gemeenschapscentrum.
  • Je maakt (mede) het communicatiebudget op en beheert het.
  • Je ontwikkelt mede de publiekswerking van het gemeenschapscentrum (adressenbeleid/beheer, doelgroepencommunicatie …).
  • Je beheert de backoffice van de software programma’s die gebruikt worden in de dagelijkse werking (Kwandoo, Yesplan, Paspartoe …).
 • Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot een beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren):
  • Je ontwerpt affiches en flyers op maat van de doelgroep.
  • Je denkt na over de distributie van deze communicatiematerialen op maat van de beoogde doelgroep.
  • Je bent eindverantwoordelijke voor de content van de website, de digitale nieuwsbrief en sociale media (Facebook, Instagram, Whatsapp, Hoplr …).
  • Je bent verantwoordelijk voor het magazine van het gemeenschapscentrum (je bepaalt de content, schrijft artikels, zoekt interessante thema’s).
  • Je werkt mee aan het onthaal- en informatiebeleid van het gemeenschapscentrum.

  Ingeschakeld worden in de brede werking van het gemeenschapscentrum:

  • Je ondersteunt bij andere activiteiten van het gemeenschapscentrum.
  • Je bent bereid occasioneel avond- en weekendwerk te verrichten.

Bijkomende info

Gepost op 2021-09-02