Consulent

Archiefpunt is de nieuwe naam voor Archiefbank Vlaanderen. De organisatie zit volop in transitie. Als landelijke dienstverlenende organisatie voor archivalisch erfgoed steunt Archiefpunt op een wijdvertakt netwerk van culturele archiefinstellingen, archiefvormers en -beheerders op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Door archieven en collecties van personen, families en private organisaties in Vlaanderen en Brussel te registreren, ontsluiten, valoriseren en kennis erover te verzamelen en delen, stimuleert Archiefpunt het behoud en beheer, het onderzoek en de publiekswerking van het documentair erfgoed en draagt het bij tot meer archiefbewustzijn. De ambitie is om van Archiefpunt een laagdrempelig en toegankelijk onthaal te maken dat iedereen wegwijs maakt in, informeert over en verbindt rond privaatrechtelijke archieven.

 • Archiefpunt, Gent
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 19/3/2021

Over deze job

Als consulent ondersteun je diverse doelgroepen rond de zorg voor private archieven en collecties.

 • Je verleent eerstelijnsondersteuning via e-mail, telefoon en plaatsbezoeken;
 • Je bemant de helpdeskfunctie;
 • Je verzamelt relevante kennis, expertise en praktijkvoorbeelden en ontwikkelt bijkomende expertise waar je dat nodig acht;
 • Je onderhoudt contacten met de culturele archieven en het cultureelerfgoedveld;
 • Je faciliteert werkgroepen en zet nieuwe samenwerkingsverbanden op;
 • Je ontwikkelt online tools ter ondersteuning van diverse doelgroepen;
 • Je geeft vormingen over archiefzorg en -beheer;
 • Je initieert publiekscampagnes;
 • Je implementeert samen met de collega‚Äôs een nieuwe website met databank;
 • Je beheert webcontent op archiefpunt.be.

Bijkomende info

Gepost op 2021-02-18