Coordinator communicatie, publiekswerking en ticketing

Voo?uit is een Vlaamse kunstinstelling en opereert als een centraal platform in een rijk netwerk van artiesten en organisaties uit tal van sectoren. Geïnspireerd door een turbulente wereld en een kunstensector in beweging, met een hedendaagse blik op de toekomst, versterkt Voo?uit de kruisbestuiving tussen de kunsten en de lokale en globale gemeenschap. We fungeren als een gastvrije ontmoetingsplek en een labo voor ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie. We bouwen verder op een verleden van vernieuwing en maatschappelijk engagement. Voo?uit is een ontmoetingsplek waar openheid heerst naar kennisdeling en logische, maar evengoed atypische partnerships.

  • Kunstencentrum Vooruit, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 27/6/2021

Over deze job

Als coördinator communicatie, publiekswerking en ticketing sta je mee in voor de verdere ontwikkeling van de communicatievisie en -strategie van Voo?uit als kunstinstelling en dit in nauwe interactie met bezoekers en het uitgebreide netwerk aan artistieke partners, onderwijs, socio-culturele partners en sponsors.

Je bepaalt in overleg met het team communicatie en het coördinatieteam de communicatieve doelstellingen en vertaalt deze naar operationele actieplannen, met een concreet jaarplan voor de disciplines podium (theater en dans), muziek, literatuur en think. Dit doe je evenzeer voor de communicatie over de andere domeinen binnen de werking van het huis. Dit gaat o.a. over communicatie binnen de domeinen infrastructuur en gebouw, ondersteunende diensten (zaalhuur, corporate communicatie) en horeca.

Je staat in voor een goede doorstroming van informatie naar het communicatieteam, team ticketing en publiekswerking. Je helpt prioriteiten bepalen in tijd, omvang en vorm van de communicatie-investering en faciliteert de samenwerking met andere teams binnen Voo?uit.

Je vertaalt de artistieke lijnen naar messaging en formats waarmee communicatief aan de slag kan gegaan worden met respect voor artistieke integriteit én communicatieprocessen en -logica. Je zorgt er mee voor dat content een nieuwe, kwalitatieve invulling krijgt en diversifieert. Je trekt deze lijn ook door voor het ontwikkelen van communicatielijnen in functie van de andere domeinen waarop Voo?uit zich profileert; van corporate communicatie, over duurzaamheid en ondersteuning naar derden.

We verwachten van de coördinator communicatie, publiekswerking en ticketing een brede visie op de cultuur- en kunstensector in Gent, de brede regio, België en Noord-Frankrijk.

Bijkomende info

Gepost op 2021-06-10