Coördinator Erfpunt Academie en erfgoedprojecten

Als dynamische erfgoedorganisatie wil Erfpunt uitgroeien tot een steunpunt in onroerenderfgoedzorg. Om dit te kunnen realiseren zet Erfpunt in op het aanbieden van vorming via de eigen Erfpunt Academie, het coördineren van regionale projecten en relatiebeheer.

  • Erfpunt, Sint-Niklaas
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 5/10/2021

Over deze job

Je werkt mee aan de verdere uitbouw van Erfpunt Academie. Je doet hiervoor prospectie bij de verschillende erfgoedspelers. Op basis van jouw bevindingen en kennis over trends en ontwikkelingen binnen het erfgoedwerkveld werk je nieuwe initiatieven uit. Je staat in voor de coördinatie van de activiteiten van de academie. Je werkt samen met partners voor het realiseren van vorming, studie- en inspiratiedagen.

Je ondersteunt mee de erfgoededucatie van Erfpunt voor de Wase scholengemeenschap. Je enthousiasmeert leerkrachten en begeleidt hen in hun erfgoedprojecten. Je werkt hiervoor met partners zoals bijvoorbeeld de erfgoedcel Waasland of provincie Oost-Vlaanderen. Je begeleidt ook stages met betrekking tot erfgoededucatie.

Je werkt samen met de erfgoedconsulenten van Erfpunt erfgoedprojecten uit. Je bepaalt mee de planning en structuur van de projecten en staat in voor de opvolging en evaluatie ervan. Je hebt het overzicht over alle lopende projecten en bewaakt de onderlinge afstemming. Je werkt doortastend en met diplomatie. Je enthousiasmeert en verbindt de collega’s en externe partners met creatieve oplossingen, om zo samen tot een uitstekende projectuitvoering te komen.

Je bouwt met onze communicatiemedewerker aan een breed communicatienetwerk met betrekking tot Erfpunt Academie in het bijzonder en (onroerend) erfgoed in het algemeen. Je weet tevens ook hoe je doelgroepen aanspreekt en neemt een deel van de communicatie rond lopende projecten voor jouw rekening.

Je bent samen met de andere collega’s een bruggenbouwer en organiseert overlegmomenten met het werkveld. Doel is hierbij is niet alleen de vinger aan de pols houden over wat er leeft in de erfgoedgemeenschappen, maar ook het uitwisselen van expertise, het delen van innovatieve cases, het smeden van nieuwe samenwerkingsverbanden en de mogelijkheid tot netwerken.

Bijkomende info

Gepost op 2021-09-10