Curator Auditorium 21/22

Stad en Architectuur vzw is een vereniging, gevestigd in Leuven, die architectuur in België promoot aan de hand van debatten, lezingen en tentoonstellingen. Stad en Architectuur maakt een stimulerend architectuurklimaat zichtbaar en bediscussieerbaar. Hierbij inspireert zij een breed publiek om zodoende een zo groot mogelijke maatschappelijke betrokkenheid te creëren.

  • Stad en Architectuur vzw, Leuven
  • Type: Freelance
  • Deadline: 18/4/2021

Over deze job

Voor de nieuwe editie van de AUDITORIUM lezingenreeks is Stad en Architectuur vzw op zoek naar een curator/curatoren die een programmatie kan/kunnen uitwerken rond het thema ‘SLOW SPACE’. AUDITORIUM 21/22 loopt van oktober 2021 tot mei 2022.

Stad en Architectuur organiseert de lezingenreeks AUDITORIUM sinds 2001 in samenwerking met de KU Leuven – departement Architectuur. De reeks brengt een verscheidenheid aan expertise bij elkaar die kadert binnen een gemeenschappelijk thema. Internationale ontwerpbureaus schetsen aan de hand van hun projecten hoe zij antwoorden bieden op diverse sociaal-culturele uitdagingen van vandaag.

De reeks bestaat uit een mix van gerenommeerde ontwerpers en minder bekend architectuurtalent die aan het begin staan van een internationale doorbraak. Gelauwerde architecten die de afgelopen jaren reeds op de AUDITORIUM affiche prijkten: Kengo Kuma, Patrik Schumacher, Lacaton & Vassal, Sou Fujimoto, MVRDV, Diener & Diener, Snohetta, Alvaro Siza, Charles Jenks, OMA (Rem Koolhaas) en vele anderen.

De lezingen zijn breed toegankelijk voor iedereen: niet alleen een vakpubliek van architecten, stedenbouwkundigen en verwante professionelen, maar ook al wie een culturele belangstelling heeft in architectuur.

Thema “SLOW SPACE”

De AUDITORIUM lezingenreeks wil de aandacht vestigen op nieuwe tendensen op het vlak van architectuur door een algemeen, divers beeld weer te geven van de huidige architectuurcultuur. Tegelijk kent AUDITORIUM sinds 2011 een thematische aanpak die de lezingenreeks als geheel een profiel geeft.

De volgende AUDITORIUM-lezingenreeks zal dieper ingaan op het thema “SLOW SPACE”. We pleiten ervoor te leven in een dynamische en levendige stad, waar mensen wonen, werken, winkelen, spelen, een stad die zo een bron van inspiratie vormt voor iedereen. Maar in de snel bewegende wereld van vandaag hebben we ook behoefte aan ‘slow spaces’, plekken waar we kunnen pauzeren, vertragen, elkaar ontmoeten en echt contact maken. Hoe kunnen we in de gedeelde ruimte van de stad injecties van rust geven?

Bijkomende info

Gepost op 2021-03-23