Curator Contour Biennale 10

Contour Biennale wordt georga­ni­seerd door kunsten­cen­trum nona, een multidis­ci­pli­nair kunsten­huis dat podium­kun­sten, beeldende kunsten en muziek produceert en presen­teert. Een compact team van vaste medewer­kers realiseert, in nauwe samenwer­king met de curator, de 10de Contour Biennale en ondersteunt de curator bij de stedelijke inbedding en in de relaties met (inter)nationale partner­or­ga­ni­sa­ties. Contour Biennale is een biënnale voor hedendaagse kunst in Mechelen (België). Het is de langst­lo­pende kunstbiënnale in België, ingebed in een profes­si­o­neel interna­ti­o­naal netwerk. Contour ging van start in 2003 als een interna­ti­o­naal platform met een focus op videokunst en time-based media. Contour Biennale groeide in 9 edities uit tot een toonaan­ge­vend en veelvuldig geprezen kunstpar­cours dat steeds van vorm wijzigt en zowel de interna­ti­o­nale bezoeker als de plaatse­lijke bewoner aanspreekt. Stevig verankerd in het lokale weefsel, presen­teert de biënnale kunst die zich verhoudt tot een wereld in verande­ring. De curatoren van de meest recente edities waren Jacob Fabricius (2013), Nicola Setari (2015), Natasha Ginwala (2017) en Nataša Petrešin-Bachelez (2019).

  • Kunstencentrum nona, Mechelen
  • Type: Bijzonder statuut
  • Deadline: 28/2/2021

Over deze job

De curator bepaalt het concept, de inhoud en de vorm van Contour Biennale 10. De curator heeft affini­teit met moving image en zoekt – naast het cureren van de biënnale zelf – naar aanslui­ting met de program­me­ring van podium­kun­sten en muziek in kunsten­cen­trum nona. De opdracht reikt van juni 2021 tot december 2023.

De curator:

  • beschikt over een uitgebreid netwerk in, kennis van en een kritische blik op het internationale landschap van de beeldende kunst;
  • heeft de vaardigheid om sterke curatoriale posities in te nemen en deze duidelijk te communiceren;
  • maakt voldoende tijd om de biënnale te presenteren en te vertegenwoordigen;
  • beschikt over de nodige managementvaardigheden om medewerkers aan te sturen en heeft ervaring in projectmanagement;
  • kan werken binnen een vooraf omschreven financieel kader en wil zelf naar bijkomende fondsen zoeken;
  • ontwikkelt een publiek programma, met zowel een verbredende als een verdiepende dimensie;
  • houdt rekening met de context van de middelgrote centrumstad waarin de tentoonstelling plaatsvindt.

Bijkomende info

Gepost op 2021-01-11