Decaan

KASK & Conservatorium is de school of arts van HOGENT en Howest.

  • KASK & Conservatorium, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 6/7/2021

Over deze job

KASK & Conservatorium is de school of arts van HOGENT en Howest. De school brengt getalenteerde en gemotiveerde studenten in contact met excellente pedagogen, actieve kunstenaars, vormgevers en theoretici van kunst en vormgeving. De ontwikkeling van de kunsten, onderwijs en onderzoek binnen een internationale perspectief zijn haar belangrijkste taken. Daarnaast is de school of arts ook zelf een culture actor en organiseert ze onder meer tentoonstellingen, concerten, drama voorstellingen, festivals, lezingen en film screenings. KASK & Conservatorium heeft twee campussen in het hartje van Gent en één in Kortrijk. Het personeelslid dat overeenkomstig dit reglement het mandaat van departementshoofd uitoefent, draagt de titel van decaan.

De decaan heeft een klare kijk op het landschap van hoger (kunst-)onderwijs enerzijds en specifiek op het ontwerp- en kunstenveld anderzijds. De decaan ziet de kracht van en dynamiek tussen de diverse spelers en kan vanuit een scherpe en gedragen visie niet alleen de eigen ploeg, maar ook de studenten, het beleid en de sector(en) inspireren. De decaan begrijpt de unieke rol en het potentieel van een school of arts en ziet pistes om die meerwaarde, ook internationaal, verder te valoriseren. De decaan is een coachend leider, die ruimte creëert voor medewerkers om hun verantwoordelijkheid op te nemen binnen een transparante structuur.

Bijkomende info

Gepost op 2021-05-26