Departementaal directeur

Het Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB), School of Arts van de Erasmushogeschool Brussel (EhB), staat voor 180 jaar artistieke excellentie en muziekopleidingen met internationale renommee. Momenteel bieden we volgende opleidingen aan: Academische Bachelor, Master en Postgraduaat Muziek (Historisch, klassiek, Jazz), Professionele Bachelor Musical en een Educatieve Master. Vanaf 2022-2023 start ook de nieuwe master Musical. Ons docententeam geniet wereldwijd respect en garandeert een hoogwaardige artistieke en pedagogische uitstraling. We zetten sterk in op individuele aandacht voor elke student in de ontwikkeling van artistieke persoonlijkheid, expertise, reflectie en praktijk. KCB is een gastvrij artistiek huis dat zijn muzikale deuren en ramen opent naar de samenleving en haar diversiteit. We vullen niet alleen onze historische traditie aan, we vernieuwen en verjongen ook voortdurend.

  • Koninklijk Conservatorium Brussel, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 21/5/2021

Over deze job

Je neemt de operationele leiding op en zorgt voor een efficiënte organisatie, steeds rekening houdend met de decretale bepalingen, relevante wetgeving en interne protocollen. Je implementeert de hogeschoolbrede missie, visie en strategische plannen binnen KCB en verzekert een correcte uitvoering van de beslissingen van de bestuursorganen. Je zet in op stakeholdersmanagement en werkt verbindend, vooruitziend en veranderingsgericht. Samen met je collega directeurs (departementale en administratieve) neem je wekelijks deel aan het directieteam, voorgezeten door de algemeen directeur. Je communiceert transparant de daar genomen beslissingen naar je medewerkers.

Als voorzitter van de Raad van de School of Arts, bereid je deze voor samen met de secretaris, leid je de vergadering en ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen. Daarnaast overleg je regelmatig met je opleidingshoofden en leid je de personeelsvergadering.

Je motiveert en coacht het onderwijzend en administratief personeel. Samen met je opleidingshoofden en de departementaal coördinator zorg je voor de nodige ondersteuning en professionaliseringsmogelijkheden. Je coördineert de opmaak en uitvoering van de jaarlijkse begroting, wakend over een efficiënte aanwending van de personele en financiële middelen. Je draagt ook de verantwoordelijkheid voor het behoud van en de zorg voor het (im)materieel artistiek patrimonium van het Conservatorium.

In overleg met je opleidingshoofden leg je de studieprogramma’s, onderwijsactiviteiten en het pedagogisch concept vast volgens de onderwijsvisie van EhB. Je staat in voor de opvolging van de onderzoeksprojecten, maatschappelijke dienstverlening, internationalisering en studentenbegeleiding. Als directeur bevorder je de ontplooiing van het artistiek/wetenschappelijk onderzoek en de artistieke creatie intra en extra muros. Je bent eindverantwoordelijke voor een goed verloop van visitaties en zal de kwaliteit van het geboden onderwijs opvolgen, bevorderen en waarborgen.

De departementaal directeur is een nationale/internationale artistiek-pedagogische autoriteit binnen het domein muziek en/of musical. Via je brede netwerk binnen het nationale en/of internationale artistieke werkveld zorg je dat de opleidingen steeds afgestemd zijn op de noden van de sector.

Bijkomende info

Gepost op 2021-05-03