Departementaal directeur

Het Royal Institute for Theatre, Cinema & Sound, beter bekend als het RITCS, leidt studenten op binnen de audiovisuele kunsten en drama. We doen dit via verschillende bachelor- en masteropleidingen op professioneel en academisch niveau. Daarnaast bieden we een educatieve opleiding voor toekomstige kunstenaar-leraars. Als ‘School of Arts’ van de Erasmushogeschool Brussel (EhB) omhelst het RITCS complexloos de veelkleurigheid en veeltaligheid van de hoofdstad. Teamwork en specialisatie zijn binnen alle opleidingen en de daaraan verbonden onderzoeksprojecten de gemene deler. Het RITCS stimuleert kritische vorming door in te zetten op politieke, culturele en filosofische reflectie als voedingsbodem voor de artistieke praktijk. Zo ontwikkelen studenten zich tot bewuste makers die nadenken over de plaats van hun werk in een steeds evoluerende maatschappelijke realiteit.

  • RITCS, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 21/5/2021

Over deze job

Je neemt de operationele leiding op en zorgt voor een efficiënte organisatie. Steeds rekening houdend met de decretale bepalingen, relevante wetgeving en interne protocollen. Je implementeert de hogeschoolbrede missie, visie en strategische plannen binnen RITCS en verzekert een correcte uitvoering van de beslissingen van de bestuursorganen. Je zet in op stakeholdersmanagement en werkt verbindend, vooruitziend en veranderingsgericht. Samen met je collega directeurs (departementale en administratieve) neem je wekelijks deel aan het directieteam, voorgezeten door de algemeen directeur. Je communiceert transparant de daar genomen beslissingen naar je medewerkers.

Als voorzitter van de Raad van de School of Arts, bereid je deze voor samen met de secretaris, leid je de vergadering en ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de beslissingen. Daarnaast overleg je regelmatig met je opleidingshoofden en leid je de personeelsvergadering.

Je motiveert en coacht het onderwijzend en administratief personeel. Samen met je opleidingshoofden en de departementaal coördinator zorg je voor de nodige ondersteuning en professionaliseringsmogelijkheden. Je coördineert de opmaak en uitvoering van de jaarlijkse begroting, wakend over een efficiënte aanwending van de personele en financiële middelen.

In overleg met je opleidingshoofden leg je de studieprogramma’s, onderwijsactiviteiten en het pedagogisch concept vast volgens de onderwijsvisie van EhB. Je staat in voor de opvolging van de onderzoeksprojecten, maatschappelijke dienstverlening, internationalisering en studentenbegeleiding. Je bent eindverantwoordelijke voor een goed verloop van visitaties en zorgt voor kwaliteitsbewaking.

Je bent vertrouwd met de artistieke praktijk en kan je inleven in het creatieproces van (jonge) kunstenaars. Via je uitgebreide netwerk binnen het brede culturele landschap, pas je de opleidingen aan naargelang de noden van deze artistieke praktijk.

Bijkomende info

Gepost op 2021-05-03