Deskundige Brusselse bibliotheken en sociaal-culturele praktijken

De VGC is de basis en de draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze staat open voor iedereen die hierbij aansluiting zoekt.

 • Vlaamse Gemeenschapscommissie, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 29/9/2021

Over deze job

 • Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen:
  • Je ondersteunt (via communicatie) experimenten en trajecten die synergieën tussen sociaal-culturele praktijken en de werking van bibliotheken bevorderen. Je ondersteunt bibliotheken in de concretisering van het concept van ‘Community librarian.’ Je werkt ook samen met gemeenschapscentra.
  • Je zet in op de zichtbaarheid van initiatieven van de lokale Nederlandstalige bibliotheken en sociaal-culturele verenigingen en praktijken. Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen een beleidsdomein:
  • Je ontwikkelt en verspreidt expertise over communicatie en het verhogen van de zichtbaarheid van de Nederlandstalige bibliotheken en het sociaal-cultureel werk en praktijken.
  • Je neemt deel aan vergaderingen, staat in voor het verslag en zorgt voor terugkoppeling.
 • Ontwikkelen en optimaliseren van concepten, werkprocessen en procedures:
  • Je zet (in samenwerking met de inhoudelijke collega’s) netwerk- en vormingsactiviteiten op en organiseert de bijeenkomsten van het netwerk van de Nederlandstalige bibliotheken of voor het sociaal-cultureel werk.
  • Je communiceert over de verschillende activiteiten en houdt alle partners op de hoogte van de verschillende experimenten en trajecten die lopen.
 • Monitoren en feedback geven van de beleidsuitvoering aan het beleid:
  • Je evalueert mee de communicatieprocessen en producten, in overleg met de betrokkenen, op basis van sectorspecifieke noden en transversale uitdagingen.
  • Je evalueert mee processen die participatie, co-creatie en mede-eigenaarschap van verenigingen, burgerinitiatieven en individuen aan de werking van bibliotheken bevorderen.
 • Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot een beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren):
  • Je zet een communicatievisie en -plan op en voert het uit.
  • Je creëert content voor de externe communicatie van de VGC, het netwerk van de Nederlandstalige bibliotheken (i.s.m. Muntpunt) en het sociaal-cultureel werk en praktijken (websites en sociale media, de gedrukte publicaties, de advertenties … ).
  • Je bent verantwoordelijk voor concept, uitwerking en realisatie van externe communicatieproducten en –acties (i.s.m. Muntpunt, andere stakeholders en partners en collega’s). Je voert ook acties en deelaspecten.

Bijkomende info

Gepost op 2021-09-08