Educatief medewerker

JCW wil kinderen en jongeren prikkelen en enthousiast maken voor de thema’s wetenschap en cultuur. Als landelijk erkende jeugdvereniging richt JCW zich met haar educatief aanbod van workshops, kampen en activiteiten vooral naar kinderen en jongeren van 5 tot 30 jaar. Jaarlijks boeken verschillende jeugddiensten, bibliotheken en andere jeugdorganisaties educatieve workshops bij JCW. Deze workshops zijn speels en creatief, opgebouwd rond de thema’s wetenschap, techniek en cultuur en worden gegeven door vrijwilligers-begeleiders Ze vinden plaats is gans Vlaanderen en zijn vooral gericht naar kinderen van 5 tot 15 jaar.

 • Jeugd, Cultuur en Wetenschap (JCW) vzw, Vilvoorde
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 24/9/2021

Over deze job

De vereniging zoekt voor de ontwikkeling en organisatie van dit aanbod een educatief medewerker. Deze medewerker zal ook instaan voor het aantrekken, opleiden en ondersteunen van vrijwilligers-begeleiders. Het zijn deze vrijwilligers die de workshops voornamelijk begeleiden. Bovendien zal je in samenwerking met de andere collega’s educatieve activiteiten van JCW (rond culturele en/of wetenschappelijke thema’s) organiseren en uitvoeren. Daarnaast sta je mee in voor de ondersteuning van onze dagelijkse werking. Wij verwachten een dynamisch teamlid met een open geest en belangstelling voor het jeugdwerk, wetenschap en cultuur (in het bijzonder cultureel erfgoed).

 • Je staat (mee) in voor het uitdenken, voorbereiden, organiseren en ondersteunen van educatieve activiteiten je en vertrekt hierbij vanuit de noden en behoeften van de kinderen en jongeren zelf.
 • Je ontwikkelt en organiseert educatieve workshops, met de focus op de thema’s cultuur, techniek en wetenschap.
 • Je staat in voor het up-to-date houden van het materiaal van de workshops.
 • Je zorgt voor de opleiding en ondersteuning van de vrijwilligers-begeleiders van workshops.
 • Je voert de promotie van deze workshops.
 • Je onderhoudt het bestaand netwerk van klanten voor workshops en bouwt verder aan de uitbereiding ervan.
 • Samen met het team sta je in voor de uitvoering van het pedagogische beleid van de vereniging.
 • Je werkt mee aan de realisatie van het beleidsplan van JCW en de bijhorende rapportage.
 • Je voert de administratieve taken uit die verbonden zijn aan hogervermelde opdrachten.

Bijkomende info

Gepost op 2021-09-01