Erfgoedconsulent

Interwaas is het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor streekontwikkeling van het Waasland. Het helpt de tien Wase steden en gemeenten een daadkrachtig(er) beleid te voeren op vlak van bestuur, ruimte, wonen, mobiliteit, samenleven, economie, leefmilieu, energie en cultuur. Interwaas behartigt ook de gemeenschappelijke belangen van de regio. De Erfgoedcel Waasland maakt deel uit van de cluster Cultuur van Interwaas. Ze is verantwoordelijk voor de bekendmaking en het bewaren van het culturele erfgoed van het Waasland.

  • Interwaas, Sint-Niklaas
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 18/4/2021

Over deze job

De erfgoedconsulent werkt in nauwe samenwerking met de collega’s binnen de cultureel-erfgoedcel en onder de directie van Interwaas mee aan de uitvoering van het Cultureel-erfgoedconvenant 2021-2026.

De erfgoedconsulent:

  • staat in voor het opzetten, opvolgen en uitvoeren van projecten binnen de cultureel-erfgoedcel.
  • bouwt expertise op aangaande diverse inhoudelijke thema’s rond cultureel erfgoed en cultureelerfgoedwerking en wisselt deze expertise actief uit met de verschillende (cultureel-erfgoed)actoren. Daarnaast ondersteunt de erfgoedconsulent actief de verschillende (cultureel-erfgoed)actoren in hun werking.
  • ondersteunt i.s.m. de collega’s van de cultureel-erfgoedcel de algemene werking van de cultureelerfgoedcel.

Bijkomende info

Gepost op 2021-03-18