Erfgoedmedewerker

De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Schelde-Durme (of kort IOED Schelde-Durme) is een intergemeentelijk samenwerkingsverband rond onroerend erfgoed met 9 aangesloten gemeenten. Sinds 2018 is de IOED het aanspreekpunt voor onroerend erfgoed in de regio. De aangesloten gemeenten, maar ook particulieren, bouwheren en erfgoedverenigingen kunnen bij de dienst advies inwinnen voor hun erfgoed. Daarnaast maakt de IOED haar partners graag wegwijs in de wetgeving, actualiseert en waardeert zij erfgoedinventarissen, volgt ze erfgoedprojecten mee op en organiseert tevens zelf publieksinitiatieven. De IOED werkt onder de koepel van Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) vzw, gevestigd in Wetteren. RLSD is een ervaren partner voor iedereen die de beleving, de herkenbaarheid en de natuur- of erfgoedwaarden van het landschap in de regio wil versterken. Het RLSD-team heeft een uitgebreid team van medewerkers, elk gespecialiseerd in landschap, natuur, erfgoed, participatie en/of strategisch samenwerken. Ze worden bijgestaan door een algemeen coördinator en medewerkers communicatie en administratie.

  • Regionaal Landschap Schelde Durme, Wetteren
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 31/1/2022

Over deze job

  • je ondersteunt gemeenten bij de opmaak van een beleidsvisie rond hun onroerend erfgoed, in het bijzonder voor de waardering van bouwkundig erfgoed en een plan van aanpak voor funerair erfgoed
  • je fungeert mee als aanspreekpunt voor onroerend erfgoed bij de aangesloten lokale besturen
  • je organiseert en coördineert lokale en bovenlokale publieksevenementen rond erfgoed, zoals Open Monumentendag en Archeologiedagen
  • je communiceert vlot (mondeling en schriftelijk) op maat van de beoogde doelgroep (gemeenten, particulieren, erfgoedverenigingen en andere stakeholders)
  • je kan het vrijwilligersveld in de regio ondersteunen en activeren
  • je ondersteunt, adviseert, informeert en begeleidt erfgoeddossiers (mbt bouwkundig erfgoed) voor lokale besturen (vb. omgevingsvergunningen)
  • samen met de collega’s sta je in voor de dagelijkse werking van de dienst en de uitvoering van het meerjarenplan 2021-2026 van de IOED

Bijkomende info

Gepost op 2021-12-20