HR verantwoordelijke

ARhus in Roeselare is een bruisende ontmoetingsplek waar kennis, mensen en ideeën samenkomen. Een ‘hus’ van de stad waar iedereen welkom is! ARhus zet in op geletterdheid in de breedste betekenis van het woord. Zowel op sociaal, economisch, digitaal en cultureel vlak alsook op vlak van gezondheid wil ARhus mensen geletterd maken én houden. Kenniscentrum ARhus is een extern verzelfstandigd agentschap en telt op dit ogenblik een zestigtal medewerkers (48 VTE). ARhus is ontstaan uit de integratie van de toenmalige stadbibliotheken en zet volop in op levenslang en levensbreed leren. Voor de verdere ontwikkeling en ondersteuning van ons personeelsbeleid zijn we op zoek naar een HR verantwoordelijke.

  • vzw Het Portaal (ARhus), Roeselare
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 9/10/2021

Over deze job

  • Als HR Verantwoordelijke maak je deel uit van het directieteam en help je mee aan de ontwikkeling van de algemene beleidsdoelstellingen. Je vertaalt deze in een globale HR strategie en cultuur met bijhorende processen.
  • Je staat in voor het creëren en/of verder optimaliseren, begeleiden, implementeren van de verschillende HR sleutelprocessen zoals rekrutering & selectie, onboarding, talentontplooiing, competentieontwikkeling, evaluatiecycli en verloningsbeleid.
  • Je bent het aanspreekpunt en klankbord van directie en leidinggevenden. Je adviseert en ondersteunt hen bij diverse inhoudelijke en sociaal-juridische aangelegenheden, HR processen en uitdagingen.
  • Als echte bruggenbouwer ben je een vertrouwenspersoon voor de collega’s en speel je een verbindende rol tussen alle teams binnen de organisatie. Je verzorgt de interne personeelscommunicatie en personeelsevents.
  • Je werkt binnen het team zakelijke werking en rapporteert aan de algemeen directeur.

Bijkomende info

Gepost op 2021-08-20