Inhoudelijk medewerker

Constant ontwikkelt interdisciplinaire projecten over verschillende domeinen heen: audiovisuele en geluidskunst, net-art, interactieve installaties, performance, grafisch ontwerp en design, actieve en (de)koloniale archieven, algo-literatuur, storytelling, experimenteel publiceren; voornamelijk via gebruik van digitale media. Deze verbindingen tussen verschillende assen en werkterreinen laten ons toe om voortdurend te analyseren, te bespreken, te verbeelden en opnieuw uit te vinden; zoals daar zijn: werkomstandigheden, instrumenten, technologische infrastructuren, netwerken, databanken en principes die verband houden met artistiek auteurschap.

  • Constant, Vereniging voor Kunst en Media, Brussel
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 30/4/2021

Over deze job

Constant zoekt een nieuwe persoon die vanuit haar/zijn eigen digitale experimentele artistieke praktijk bijdraagt aan het inhoudelijk artistiek programma van de vereniging. Constant’s programma ontwikkelt zich langs feministische en intersectionele lijnen. Het is belangrijk dat de kandida.a.t.e aandacht heeft voor samenwerken, delen van bronnen en overdragen van kennis, zoals bijvoorbeeld door zich te engageren met de cultuur van Vrije Software. Graag zouden wij iemand ontmoeten die bijdraagt aan denken rond patriarchale, koloniale, kapitalistische onderdrukking en de relatie legt met technologie. We zoeken iemand die gevoelig is voor de meertalige Brusselse context en zich kan redden in het Nederlands en/of het Frans.

Bijkomende info

Gepost op 2021-03-31