Innoverende coördinator micro-programma’s

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

  • LUCA School of Arts, Vlaanderen
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 30/1/2022

Over deze job

In het kader van het Voorsprongfonds zoekt LUCA School of Arts een innoverende coördinator micro- programma’s die zich inzet voor de ontwikkeling van micro-credentials.

Het Voorsprongfonds is een initiatief van de Vlaamse Regering en wil onderwijsinstellingen ondersteunen bij het kwaliteitsvol verduurzamen van nieuwe werkvormen binnen het hoger onderwijs waarbij een ideale mix van fysiek onderwijs op de campus en digitaal onderwijs op afstand wordt nagestreefd.

De opdracht wordt uitgeschreven vanuit LUCA School of Arts maar situeert zich in de context van de Associatie KU Leuven. Samenwerking, overleg en vlot delen van informatie en resultaten staan centraal binnen deze opdracht. Eventueel is de opdracht opsplitsbaar per project.

Concreet ben je actief in 2 projecten:

  • Het eerste project is gericht op het versterken van kwaliteitsontwikkeling voor Vlaanderen-breed afstandsonderwijs.
  • Het tweede project wenst via Micro-credentials en stackable credits, binnen het kader van levenslang leren, een flexibel aanbod te creëren.

Voor beide projecten bestaat je opdracht voornamelijk uit het ontwikkelen van een piloot traject; respectievelijk micro-degrees kunsten in afstandsonderwijs en micro-credentials binnen een domein van de kunsten gericht op up-skillen van alumni. Dit ontwikkelen gebeurt op basis van de inzichten uit het project en in samenwerking met docenten en lectoren van LUCA School of Arts en de partnerinstellingen KU Leuven, LUCA, Odisee, Thomas More, UCLL en Vives.

Bijkomende info

Gepost op 2021-12-20