Innoverende onderwijsdeskundige

LUCA School of Arts is een multidisciplinaire onderwijs- en onderzoeksomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. LUCA bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. LUCA bundelt de kracht en de expertise van vijf gerenommeerde instellingen op evenveel campussen: Sint-Lukas Brussel, Narafi Brussel, C-mine Genk, Sint-Lucas Gent en Lemmens Leuven. Met meer dan 600 personeelsleden en bijna 3.500 studenten is LUCA School of Arts een creatieve hub voor meer dan 4.000 kunstenaars, muzikanten, theater- en filmmakers, fotografen en ontwerpers.

 • LUCA School of Arts, Vlaanderen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 30/1/2022

Over deze job

LUCA School of Arts zoekt een of meer innoverende onderwijsdeskundige(n) -100% in totaal- voor projecten in het kader van het Voorsprongfonds en voor de vervanging van enkele collega’s in de dienst Onderwijs & kwaliteit. Het opsplitsen van de opdracht per project is bespreekbaar. De dienst Onderwijs & Kwaliteit bestaat uit een team van enthousiaste collega’s die graag samenwerken en gezamenlijk én zelfstandig mooie dingen realiseren. We staan in voor een deskundige en proactieve ondersteuning van opleidingen en directie.

Als medewerker onderwijs en kwaliteit werk je mee aan het ondersteunen en stimuleren van:

 • de kwaliteitscultuur en het LUCA-kwaliteitsbeleid binnen de opleiding(en) en bij LUCA de uitrol van de eigen kwaliteitsmethode binnen LUCA specifieke LUCA-brede trajecten op gebied van onderwijskundige professionalisering, evaluatiebeleid, curriculumhervormingen, … de digitalisering en vernieuwing van blended onderwijs en onderwijs on campus, en het inzetten van innovatieve werkvormen en educatieve technologieën de opleidingen bij de duurzame uitbouw van hun kwaliteitscyclus, bij hun opleidingsbeleid en bij de opvolging van hun actieplannen. Het Voorsprongfonds is een initiatief van de Vlaamse Regering en wil onderwijsinstellingen ondersteunen bij het kwaliteitsvol verduurzamen van nieuwe werkvormen binnen het hoger onderwijs waarbij een ideale mix van fysiek onderwijs op de campus en digitaal onderwijs op afstand wordt nagestreefd.

Als onderwijsdeskundige zet je je in voor de analyse van bestaande afstandstrajecten, curricula en studiemateriaal om vervolgens nieuwe trajecten, synergieën en flexibele opleidingen te ontwerpen. De opdracht wordt uitgeschreven vanuit LUCA School of Arts maar situeert zich in de context van de Associatie KU Leuven. Samenwerking, overleg en vlot delen van informatie en resultaten staan centraal binnen deze opdracht.

Concreet ben je actief in 3 projecten:

 • Versterken van kwaliteitsontwikkeling voor Vlaanderen-breed afstandsonderwijs
  • Dit project focust prioritair op de studiekiezer die zijn/haar studie wenst te combineren met werk en zorg voor gezin. Afstandsonderwijs met een hoge mate van learner control is hierop vaak het antwoord.
  • Kern van dit project is het zoeken naar de juiste ingrediënten om op een effectieve en efficiënte wijze studenten die via onderwijs op afstand studeren, te ondersteunen bij hun studie. Meer bepaald willen we met dit project aan docenten en opleidingen voldoende ruimte en ondersteuning bieden, zodat ze vanuit hun onderwijspraktijk zelf optimalisaties in hun curriculum kunnen aanbrengen.
  • Je opdracht zal voornamelijk bestaan uit de analyse en de ontwikkeling van methodes voor aangepast, multimediaal studiemateriaal.
 • Design-, Media-, en Technologiepool Gent
  • Dit project is een samenwerking tussen LUCA – Arteveldehogeschool – Odisee en beoogt het creëren van een pool van interessante en aantrekkelijke korte vervolgopleidingen in het kader van levenslang leren vanuit het bestaande onderwijsaanbod, met scherpe focus op de toekomst van studenten, alumni en (ervaren) professionals.
  • Je opdracht binnen dit project ligt in de coördinatie van het hele project, de analyse van bestaande professionele curricula met het oog op samenwerking en ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe trajecten samen met de lectoren van de professionele opleidingen op onze campus in Gent.
 • Een toekomstgericht en wendbaar opleidingsportfolio voor het technologisch onderwijs in de Brusselse regio
  • Dit project wenst, samen met Odisee en Erasmus Hogeschool Brussel, een inclusief en toekomstgericht onderwijsaanbod voor de technologische opleidingen in Brussel te ontwikkelen in samenwerking met alle stakeholders. Het delen en gemeenschappelijk inzetten van relevante infrastructuur voor deze opleidingen is een logisch vertrekpunt.
  • Je opdracht binnen dit project bestaat uit het maken van een behoefte-analyse van het werkveld en het Brusselse onderwijsaanbod en dit samen met een analyse van het potentieel van het opleidingsaanbod binnen het studiegebied Industriële wetenschappen en Technologie, om zo tot een blauwdruk met beleidsaanbevelingen voor de optimalisatie voor technologisch onderwijs te komen.

Bijkomende info

Gepost op 2021-12-20