Jurist onroerend erfgoed

De taken van het Departement Omgeving kunnen we als volgt omschrijven: een kwaliteitsvol leefmilieu realiseren, waarin op een duurzame wijze wordt gebruik gemaakt van diverse voorraden en van de beschikbare ruimte; een geïntegreerd omgevingsbeleid (ruimte, leefmilieu, natuur, klimaat, energie en groene economie) ontwikkelen dat gericht is op beleidsvoorbereiding,-implementatie en –evaluatie, handhaving, draagvlakverbreding en samenwerken met steden, gemeenten en provincies voor het lokale omgevingsbeleid. Het Departement Omgeving heeft als missie: “Het Vlaams omgevingsbeleid staat garant voor een kwaliteitsvolle leefomgeving voor de huidige en toekomstige generaties. We stimuleren een duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen, waarbij we streven naar een koolstofarme, energiezuinige, klimaatintelligente samenleving en een sterke band tussen ecologie en economie realiseren. We ondersteunen maatschappelijke vooruitgang en we maken locatie- en ontwikkelingskeuzes in het belang van de Vlaamse samenleving.”

  • Vlaamse overheid - Departement Omgeving, Vlaanderen
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 3/5/2021

Over deze job

Alle juridische aspecten van het thema handhaving onroerend erfgoed vanuit theoretische en praktische expertise implementeren en uitbouwen met als doel toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken en zodoende bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van de afdeling en aan een kwaliteitsvolle omgeving.

De jurist onroerend erfgoed staat in voor de juridische ondersteuning van het team van de inspecteurs onroerend erfgoed. Naast deze juridische ondersteuning zal de jurist onroerend erfgoed de inspecteurs onroerend erfgoed ook bijstaan bij het voeren van gerechtelijke procedures, en de opvolging daarvan met oa. invorderingen.

Bijkomende info

Gepost op 2021-04-06