Medewerker behoud en beheer

De Erfgoedcel Zuidrand beheert zelf geen erfgoedcollecties, maar ondersteunt de lokale beheerders van erfgoedcollecties in onze regio op vlak van inventarisatie, bewaring, onderzoek en ontsluiting.

 • Erfgoedcel Zuidrand, Kontich
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 25/4/2021

Over deze job

Als medewerker behoud en beheer ontwikkel je een plan van aanpak voor de collecties uit de Zuidrand in samenspraak met de erfgoedpartners. Je werkt hierbij vaak achter de schermen met vrijwilligers, maar maakt het erfgoed ook zichtbaar via publieksprojecten en onze erfgoedbank. Daarnaast zet je in op het borgen van de immaterieel erfgoedpraktijken in de regio.

 • De uitvoering van het beleids- en actieplan van de Erfgoedcel Zuidrand 2021-2026 opvolgen.
 • Als aanspreekpunt fungeren voor de cultureel erfgoedactoren in het brede werkveld en hun noden in kaart brengen. Deze actoren informeren en ondersteunen.
 • In samenspraak met de erfgoedgemeenschappen baken je haalbare trajecten af en breng je roerend en immaterieel erfgoed in kaart.
 • Je begeleidt vrijwilligers in de basistaken voor behoud en beheer samen met externe specialisten en erfgoedactoren uit de regio.
 • Je zet samen met de erfgoedpartners en collectiebeheerders in op duurzame digitalisering van het cultureel erfgoed.
 • Je ondersteunt erfgoedbeheerders bij het ontsluiten en promoten van hun collecties en praktijken.
 • Via deelname aan vormingen en studiedagen (o.a. bij het steunpunt FARO) volg je relevante ontwikkelingen, trends en tendensen in de sector nauwgezet op en deelt informatie met de partners in onze regio.
 • Zorgen voor kruisbestuiving tussen de diverse deeldomeinen van de Streekvereniging Zuidrand, met bijzondere aandacht voor de onroerend erfgoedwerking.- Je creĆ«ert draagvlak voor het erfgoed van de Zuidrand.

Bijkomende info

Gepost op 2021-04-01