Medewerker ICT en CRM

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap en werkt in opdracht van de Vlaamse regering. Onder de algemene koepel van het VAF vallen drie fondsen: het VAF/Filmfonds, het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds. Het VAF-team, verantwoordelijk voor de werking van deze diverse fondsen, is gevestigd in het Huis van de Vlaamse Film in Brussel.

  • Vlaams Audiovisueel Fonds vzw, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 16/4/2021

Over deze job

Het VAF is voor onmiddellijke indiensttreding op zoek naar een medewerker ICT (voltijdse functie). Deze persoon werkt onder leiding van de directeur-intendant en de zakelijk leider. In deze functie zorg je voor het intern beheer van de IT-infrastructuur en bied je eerstelijns technische en operationele ondersteuning aan de medewerkers van het VAF. Daarnaast ben je betrokken bij het uittekenen van het ICT beleid en het opvolgen van ICT projecten. Je rapporteert aan de zakelijk leider.

  • Je staat in voor algemene ICT taken zoals het opvolgen van back- ups, installeren van hard- en software, verzorgen van basisopleidingen voor eindgebruikers, het beheer van de server, VOIP & internet.
  • Je bent het aanspreekpunt voor alle ICT gerelateerde problemen binnen het VAF. Je analyseert elke probleemmelding, brengt een oplossing aan of zorgt voor een gepaste doorverwijzing naar één van onze externe gespecialiseerde ICT partners. Je let hierbij steeds op een goede opvolging en terugkoppeling naar de eindgebruiker.
  • Je speelt een belangrijke rol bij het bedenken en uitwerken van ICT projecten (intern dossierbeheer, dataverzameling,…).
  • Je stelt in samenspraak met de zakelijk leider het IT budget op en doet de opvolging ervan.
  • Je beheert de VAF cinemazaal en grijpt in bij technische problemen.

Bijkomende info

Gepost op 2021-03-24