Medewerker informatiebeheer

Circuscentrum is sinds 1 januari het steunpunt voor circuskunsten in Vlaanderen. Het stimuleert de Vlaamse circussector om verder uit te groeien tot een dynamische, professionele en gezonde sector met internationale uitstraling. Als steunpunt voor circuskunsten is Circuscentrum het eerste aanspreekpunt zowel van de sector als van de overheid. Het vormt de centrale spil van een breed netwerk: al wie actief is in de sector kan bij ons terecht. Het bouwen van bruggen en stimuleren van samenwerking staat centraal. Circuscentrum zet in op het vergroten van expertise binnen en over de sector via inspirerende ontmoetingen, via dataverzameling en onderzoek en via het ontwikkelen van tools. Circuscentrum zorgt ervoor dat talent ondersteund wordt en vlot doorstroomt naar het professionele circuit. Het investeert in beeldvorming die circus in al zijn facetten tot zijn recht laat komen en zet circus op de kaart in Vlaanderen, Brussel en ver daarbuiten.

  • Circuscentrum Vlaanderen, Gent
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 20/4/2021

Over deze job

Als medewerker informatiebeheer werk je mee aan het opzetten en uitrollen van een strategie rond dataverzameling en -ontsluiting. Je bent verantwoordelijk voor het systematisch verzamelen en verwerken van cijfermateriaal over de circussector en ontwikkelt relevante datasets in samenspraak met de sector en met de overheid. Je bent in staat datareeksen te analyseren en interpreteren. Je brengt data uit verschillende (internationale) bronnen samen die helpen bij het duiden van tendensen en noden. Je werkt vanuit je expertise mee aan het voeden van een overkoepelende landschapstekening van het circusveld die in de beleidsperiode 2021 – 2025 voor de eerste maal wordt opgemaakt. Je maakt deel uit van een klein team van gedreven medewerkers en ondersteunt je collega’s bij het opzetten van digitale processen. Je werkt nauw samen met de coördinator van het kenniscentrum en denkt mee na over manieren om onderzoek en data beter te ontsluiten en benutten in functie van de verdere ontwikkeling van de sector. Je brengt mensen samen met het oog op overleg, afstemming en uitwisseling. Als medewerker van het kenniscentrum sta je ook in voor de optimale ontsluiting en raadpleging van het documentatiecentrum.

Bijkomende info

Gepost op 2021-03-26