Medewerker productie en proces

Victoria Deluxe is een sociaal en artistiek huis in Gent. Samen met de mensen waarmee we werken zoeken we naar de beste artistieke vorm om uitdrukking te geven aan alternatieve stemmen. We willen zo op een inspirerende en daadkrachtige manier reageren op hoe onze stad en de wereld evolueren en zetten in op het doorbreken van stereotiepe beeldvorming. Als huis zijn we voor heel wat mensen ook een thuis, waar ze zich duurzaam mee verbinden. Het kernteam bestaat uit zes vaste medewerkers en wordt versterkt door kunstenaars, vrijwilligers en studenten.

 • Victoria Deluxe, Gent
 • Type:
 • Deadline: 18/5/2021

Over deze job

Als gedreven en geëngageerde medewerker productie en proces ben je een rots in de branding van Victoria Deluxe. Met je organisatie- en planningstalent zorg je ervoor dat de werking productioneel van begin tot einde op wieltjes loopt. Tegelijk sta je als procesbegeleider mee in voor enkele van onze bijzondere projecten. Daarbij ben jij de bruggenbouwer tussen de organisatie, de deelnemers, de kunstenaars en andere betrokkenen. Zo creëer je een warme en veilige creatieomgeving, waarin iedereen zich thuis voelt.

 • Als productiemedewerker bij Victoria Deluxe:
  • sta je in voor de productionele coördinatie van verschillende projecten (theaterproducties, interventies in de publieke ruimte, atelierwerkingen, audiovisuele projecten, publicaties,…)
  • zorg je voor een optimale en heldere communicatie met de deelnemers, procesbegeleiders, artistieke ploeg, techniekers, externe partners en het kernteam
  • ben je mee verantwoordelijk voor de financiële opvolging van de productiebudgetten
  • vertaal je de doelstellingen en timing van een project in een realistische planning, hou je de deadlines in de gaten en maak je draaiboeken op voor alle facetten van de productie (repetitieperiode, opbouw, voorstellingenreeks, afbouw, eventuele tournée nadien…)
  • organiseer je op regelmatige tijdstippen productionele overlegmomenten met de artistieke en technische medewerkers en bewaak je de gemaakte productionele afspraken en timing
  • doe je mee prospecties van geschikte locaties voor voorstellingen van eigen projecten
 • Als procesbegeleider bij Victoria Deluxe:
  • vervul je de belangrijke rol van brugfiguur binnen projecten
  • kies je voor een emancipatorische benadering van deelnemers
  • werk je steeds in nauw overleg met de collega’s en de kunstenaars die het project begeleiden en sta je in voor de verslaggeving van het werkproces
  • heb je inzicht in groepsdynamiek en bewaak je het groepsdynamisch proces met oog voor het welbevinden van elke deelnemer, je bent hun vertrouwenspersoon
  • heb je aandacht voor de context waarin deelnemers leven en tracht je belangrijke referentiepersonen (ouders, leerkrachten, vrienden, …) waar zinvol te betrekken
  • organiseer je en neem je deel aan culturele uitstappen (voorstellingen, tentoonstellingen,…)
  • evalueer je het project met de deelnemers, collega’s en kunstenaars en voorzie je de nodige nazorg
 • Als lid van het kernteam:
  • ben je een ambassadeur voor de bredere werking van Victoria Deluxe en voor het kunst- en cultuurveld, je draagt de visie en waarden van Victoria Deluxe uit
  • neem je deel aan intern inhoudelijk en organisatorisch overleg
  • neem je mee verantwoordelijkheden op binnen de dagelijkse werking
  • draag je administratief je steentje bij
  • zorg je mee voor de orde en netheid in de ruimtes van Victoria Deluxe

Bijkomende info

Gepost op 2021-04-30