Productieleider

LOD muziektheater is een internationaal productiehuis voor innovatieve opera & muziektheater. LOD werkt aan een brede waaier van projecten waarin verschillende artistieke genres elkaar ontmoeten. LOD werkt met een aantal vaste artiesten/theatermakers/componisten en ondersteunt jonge makers via specifieke projecten en samenwerkingen. LOD speelt met haar producties op zowel nationale als internationale podia en organiseert haar activiteiten vanop de Bijlokesite te Gent.

  • LOD muziektheater, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 15/2/2021

Over deze job

Je bent verantwoordelijk voor de organisatorische, coördinerende en praktische ondersteuning van de producties. Je realiseert en begeleidt de productie van A tot Z binnen de krijtlijnen van de artistieke leiding, binnen de gestelde deadlines en binnen het productiebudget. Je bent voor de productie het aanspreekpunt van de hele ploeg. Je bent een diplomatisch verbindingsfiguur tussen de artiesten en je collega’s van LOD. Je plant het productieproces, initieert productievergaderingen en zorgt voor de doorstroom van de informatie naar alle betrokkenen. Je organiseert en coördineert de reisvoorstellingen nationaal en internationaal.

Bijkomende info

Gepost op 2021-01-05