Projectleider

CIVA is een centrum voor tentoonstellingen, educatie, conservatie en ontmoetingen voor het brede publiek en al wie geboeid is door de moderne en hedendaagse architectuur, het landschap en stedelijke ecosystemen. CIVA organiseert activiteiten in Elsene en in KANAL, waar het tegen 2024 haar intrek in zal nemen. CIVA ontwikkelt tal van activiteiten en diensten: tijdelijke tentoonstellingen, een permanente expo voor kinderen, ruimte voor debat en een veelheid aan opinies, pedagogische activiteiten en animaties. CIVA stelt ook een uitzonderlijk rijk archief en een omvangrijke bibliotheek (bijna 50.000 oude en recente werken) ter beschikking van het publiek.

 • CIVA, Brussel
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 17/10/2021

Over deze job

CIVA zoekt een projectleider voor de coördinatie van activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van de viering van de honderdste verjaardag van de Massart-tuin (maart-september 2022).

Onder leiding van de artistiek directeur en onder toezicht van de curatoren “landschappen, tuinen en stedelijke ecosystemenˮ zorgt de projectleider voor de coördinatie van de door CIVA opgezette programma in de Massart-tuin, bij de viering van de honderdste verjaardag ervan, en de coördinatie van de contacten met de partners (ULB, verenigingen) en de opdrachtgever (Leefmilieu Brussel) van het project. De activiteiten vinden plaats van mei tot september 2022.

De projectleider krijgt de volgende taken toevertrouwd:

 • Deelname aan en omkadering van het ontwikkelen van het programma
 • Coördinatie van de productie van het programma (tentoonstelling, productie van een kunstwerk, rondleidingen, pedagogische animaties, ontwikkeling van een didactisch traject, organisatie van colloquia, debatten en lezingen) in samenwerking met de CIVA-diensten (in het bijzonder de diensten productie, communicatie, pedagogie en edities)
 • Ontwikkeling van partnerships (verenigingen, scholen, culturele instellingen, overheid)
 • Contacten met de partners en de opdrachtgever van het eeuwfeest, op elkaar afstemmen van de verschillende initiatieven
 • Organisatie van vergaderingen, opmaken verslagen
 • Planning van het programma en de productie ervan
 • Algemene budgettaire follow-up van het project
 • Verslag uitbrengen en dossiers opmaken ter motivering van subsidies

DIPLOMA

 • Master (landschapsarchitectuur, geschiedenis, kunstgeschiedenis, cultureel management) of gelijkwaardige ervaring.

ERVARING

 • Ervaring in het leiden van culturele projecten is een troef.

VEREISTE BEKWAAMHEDEN

 • Uitstekende kennis van een van de twee landstalen (Nederlands of Frans) en een goede kennis van de andere.
 • Goede beheersing Engels.
 • Beheersing van de Microsoft Office Suite en de gebruikelijke IT-tools.
 • Contactvaardig, in team kunnen werken, dynamisch, initiatiefrijk, efficiënt, veelzijdig, zelfstandig.
 • Bewezen belangstelling voor erfgoed en tuinkunst

Bijkomende info

 • Het betreft een contract met een duur van één jaar, halftijds. De aanwerving is voorzien voor het najaar van 2021.
 • Vereiste documenten: CV en sollicitatiebrief (twee afzonderlijke documenten in PDF-formaat, als bijlage bij de e-mail) Kandidatuur toezenden per e-mail aan s.masribatti(a)civa.brussels

Gepost op 2021-10-02