Projectmanager Vesalius

KU Leuven en UZ Leuven ontwikkelen in een gemeenschappelijk project genaamd "Vesalius", een initiatief op de historische zorgsite in het centrum van Leuven dat de geschiedenis van de interactie tussen (biomedische) wetenschap, zorg en samenleving op een publieksgerichte manier in beeld wil brengen. Het masterplan van dit project werd opgeleverd eind 2020. De opening van Vesalius is voorzien in 2025, het jaar dat KU Leuven haar 600-jarig bestaan viert.

 • KU Leuven, Leuven
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 19/4/2021

Over deze job

Om Vesalius te concretiseren en te realiseren is KU Leuven op zoek naar een projectmanager. Als projectmanager maak je deel uit van de stafdiensten van de dienst Publiekswerking, Congressen en Evenementen van de diensten rectoraat en werk je nauw samen met verschillende diensten en stakeholders binnen en buiten KU Leuven.

Als projectmanager Vesalius:

 • Heb je een algemeen coördinerende en beleidsvoorbereidende functie die het overzicht houdt over de verschillende stappen bij de voorbereiding en implementatie van het Vesalius project.
 • Werk je in eerste instantie nauw samen met de reeds functionerende Taskforce, in tweede instantie met de Stuurgroep Vesalius, rapporteer je aan deze organen, ben je secretaris van de vergaderingen, zorg je dat de beslissingen genomen binnen de Taskforce en de Stuurgroep op een consistente manier naar de verschillende betrokkenen worden meegedeeld en de actiepunten worden opgevolgd. 
 • Ben je verantwoordelijk voor de zakelijke uitbouw van de governance: het samenstellen van een projectteam en werkgroepen, het opzetten van een organisatiestructuur en het opstellen van een medewerkerskader. 
 • Draag je er zorg voor dat de verschillende “werven” (i.c. de werking van de verschillende werkgroepen) op elkaar worden afgestemd, dat de nodige deadlines worden gehaald en dat structureel vanuit de werkgroepen aan de Taskforce en de Stuurgroep wordt gerapporteerd. 
 • Coördineer je de samenwerking van de interne en externe stakeholders. 
 • Sta je mee in voor het opvolgen van de subsidie- en mecenaatsdossiers en voor de engagementen van de externe partners. 
 • Sta je mee in voor het opvolgen van het budget en de voorbereiding van de rapportering aan het directiecomité UZ Leuven en het Gemeenschappelijk Bureau KU Leuven. 
 • Vertegenwoordig je Vesalius in diverse netwerken en samenwerkingsverbanden. 

Bijkomende info

Gepost op 2021-03-24