Projectmedewerker landschap

Als Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete willen we samen met diverse partners uit de streek alle inwoners overtuigen van de landschappelijke kwaliteiten in ons werkingsgebied (18 gemeenten in de Antwerpse Kempen). Dit realiseren wij door het brede publiek te betrekken bij concrete acties. Tegelijk biedt ons regionaal landschap een platform waar verschillende maatschappelijke groepen elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen en projecten uit te werken. Dat doen wij samen met landbouwers, natuur- en milieubeschermers, jagers, recreanten, provincie, gemeentebesturen en streekverenigingen.

 • Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete vzw, Oud-Turnhout
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 7/3/2021

Over deze job

 • Profiel landschapsontwerper
  • Je begeleidt onze landschapsprojecten van verschillende schaalniveaus van bij de opstartfase (overleg, ontwerp, technische en administratieve uitwerking, opmaak bestekken en eventuele vergunningen) tot de uitvoering en opvolging (opvolging van de werken op het terrein, nazorg, communicatie). Waar mogelijk koppel je educatieve of communicatieve acties aan de terreinwerken.
  • Je draagt landschap uit als strategie om tot kwalitatieve inrichting, projecten en samenwerkingen te komen.
  • Je adviseert partners en betrokkenen bij de werking van het regionaal landschap rond landschapskwaliteit.
  • Je adviseert collega’s bij ontwerp en opmaak van inrichtingsplannen in het kader van hun projecten.
  • Je overlegt op regelmatige basis met de collega’s en de coördinator van het regionaal landschap en neemt waar nodig mee algemene taken op in het belang van de vzw
 • Profiel coördinator loket onderhoud buitengebied
  • Je bouwt het Loket Onderhoud Buitengebied uit in het werkingsgebied van RLKGN. Je bent daarvoor het aanspreekpunt voor onze partners (in eerste instantie de gemeentebesturen, later ook verenigingen en particulieren) inzake beheer en onderhoud van kleine landschapselementen, klein bouwkundig erfgoed en recreatieve randinfrastructuur. Je overtuigt toekomstige klanten van de meerwaarde van het LOB en onderneemt hiervoor de nodige stappen, zoals de opmaak van contracten en bestekken.
  • Je coördineert de technische aspecten van het LOB gaande van inventarisatie, visievorming, beheerplanning en –uitvoering en monitoring. Je bent het aanspreekpunt voor derde partijen (studiebureaus, sociale economie, boomverzorgers, …) die delen van deze taken in opdracht uitvoeren.
  • Je onderhoudt de digitale aspecten van het LOB en overlegt op regelmatige basis met de LOB-collega’s van de andere regionale landschappen.
  • Je adviseert partners en betrokkenen bij de werking van het regionaal landschap rond beheer en onderhoud van het buitengebied.
  • Je adviseert collega’s bij beheer en onderhoud van landschapselementen (laanbomen, houtkanten, veteraanbomen, bermen, …) in het kader van hun projecten.
  • Je overlegt op regelmatige basis met de collega’s en de coördinator van het regionaal landschap en neemt waar nodig mee algemene taken op in het belang van de vzw.

Bijkomende info

Gepost op 2021-02-15