Projectmedewerker zakelijk team

De Gentse stedelijke musea zijn sinds 2014 georganiseerd als autonoom gemeentebedrijf (AGB). Het autonoom gemeentebedrijf Erfgoed verenigt het Huis van Alijn, het STAM en het Industriemuseum. Het autonoom gemeentebedrijf Kunsten en Design verenigt het Design museum Gent, het MSK en het S.M.A.K. Het zakelijk team ondersteunt alle musea op vlak van HR, financiën en bestuurlijke werking. Ook een aantal gezamenlijke thema’s worden van hieruit gecoördineerd zoals gebouwbeheer en beveiliging, en gezamenlijke promotie en communicatie.

  • Stad Gent - AGB Erfgoed/AGB Kunsten en Design, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 18/4/2021

Over deze job

Je maakt deel uit van het zakelijk team en rapporteert aan de algemeen zakelijk directeur. Het zakelijk team is een compact team: 2 medewerkers staan in voor de zakelijke coördinatie, 2 medewerkers staan in voor de gezamenlijke thema’s. Als projectmedewerker neem je projecten op in een van de gebieden van het zakelijk team (oa. Overheidsopdrachten, digitalisatie, organisatie). Het zakelijk team is een jonge werking die nog in volle ontwikkeling is. Aanvullend op de operationele taken, werken we ook aan de stroomlijning en uitbouw van onze werking. Hiervoor gaan we projectmatig te werk, samen met de musea en de betrokken partners bij de Stad. We onderhouden hiervoor ook contacten met andere musea in Vlaanderen (of daarbuiten), om zo goede praktijken op te sporen. Je bent betrokken bij interne en externe overlegstructuren, zoals teamoverleg, projectmatige meetings, competentienetwerken, onderhouden van contacten met partners.

  • Je ondersteunt de teamvisie waarin we met een compact team streven naar een proactieve werking
  • Je draagt bij tot de projectwerking die de werking van het zakelijk team verder uitbouwt
  • Applicaties ter ondersteuning van de zakelijke werking
  • Je draagt bij aan de operationele processen binnen de domeinen bestuurlijke werking, procurement (overheidsopdrachten), facility, veiligheid en beveiliging, organisatieontwikkeling

Bijkomende info

Gepost op 2021-03-26