Registrator kunstwerken

Kanal heeft als doel een multidisciplinair cultuurcentrum met regionale dimensie op te richten in de voormalige Citroën-garage aan het IJzerplein, met onder meer de oprichting van een museum voor moderne en hedendaagse kunst en voor architectuur. Naast de beeldende kunsten streeft KANAL de promotie en de verspreiding na van alle andere vormen van artistieke creatie of animatie die gericht zijn op een beter begrip van de hedendaagse kunst.

 • Stichting Kanal, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 2/10/2021

Over deze job

 • Ondersteuning bieden bij de oprichting van een poule gewijd aan de logistiek en de conservatie van de kunstwerken van de Stichting KANAL (bepalen van de behoeften, opstelling van de werken …);
 • In functie van de artistieke projecten, bedacht door de tentoonstellingscommissarissen, opstellen en updaten van lijsten van de tentoongestelde kunstwerken;
 • De onderhandeling, het opstellen en het opvolgen van bruikleenovereenkomsten;
 • Het opstellen en afsluiten van publieke opdrachten en verzekeringen, in samenwerking met de interne juridische dienst;
 • Instaan voor de administratieve opvolging met betrekking tot het vervoeren van kunstwerken: planning en supervisie van de handelingen m.b.t. het in- en uitpakken en transporteren van kunstwerken (ophaling/levering), staat van bevindingen van de kunstwerken opstellen (bij vertrek en aankomst), dossiers opstellen van de kunstwerken en digitale archivering;
 • Instaan voor de supervisie en de coördinatie van het ophangen en afnemen van de kunstwerken: planning en coördinatie van de logistieke afhandeling en van de presentatiesystemen in de daarvoor voorziene ruimten, staat van bevindingen, het voorzien van ophangsystemen in samenwerking met externe bedrijven en/of een intern team;
 • Instaan voor de voorbereiding, organisatie en supervisie van de montage/demontage van tijdelijke tentoonstellingen;
 • Acties uitwerken omtrent de preventieve conservatie van de kunstwerken: rapportering van klimatologische gegevens, het inpakken, de manipulatie, het ordenen en veilig opbergen van de kunstwerken, onderhoud van technische apparaten en van de kunstwerken (uitschrijven van bestekken);
 • In samenwerking met de verantwoordelijke ‘Productie’ het budget van de dienst en de tentoonstellingsprojecten coördineren;
 • In samenwerking met de dienst ‘Gebouwen’ (facility report, preventieplan…) controleren of de veiligheidsregels m.b.t. personen, goederen en ruimten worden gerespecteerd;
 • Een plan uitschrijven van vrijwaring van de kunstwerken;
 • Toezicht houden op de evolutie van de praktijken en regels die gelden binnen het werkdomein;
 • Het vervoer van kunstwerken in België en in het buitenland regelen.

Bijkomende info

Gepost op 2021-09-02