Sociaal cultureel werker

GC De kroon vzw is het gemeenschapscentrum in Sint-Agatha-Berchem. GC De kroon is gekend voor zijn festivals zoals het Visueel Festival Visuel & kidsfestival, de familiezondagen & buurtprojecten binnen ‘generatie veerkracht’, een inzet voor een duurzaam samenleven, een nieuwe experimenteerruimte in Dkantine en een theaterzaal met een kunstenwerkplaats. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen 22 gemeenschapscentra die samen N22 vormen.

 • GC De kroon vzw, Sint-Agatha-Berchem
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 15/10/2021

Over deze job

Je bent een buurtwerker en stadsverkenner/ontwikkelaar. Je leert de stad te zien, te horen, te begrijpen, te betrekken en je rol te kiezen bij het vormgeven ervan.  Je brengt op een doordachte manier een maatschappij in beweging, doet aan cultureel en educatief werk en werkt aan gemeenschapsvorming en sociale cohesie.

 • Je bouwt aan gemeenschapsvormende projecten rond duurzaamheid en ecologie en ondersteunt het repair café, het KIPKOT, het naaicafé, de biomarkt en de spelletjesavonden.
 • Je betrekt doelgroepen als kinderen, jongeren en senioren bij de werking en hebt oog voor zij die in een kwetsbare situatie leven. Je geeft mensen en (doel)groepen de veerkracht om vanuit hun eigen kracht te werken aan een warme(re) en solidaire samenleving. Op die manier maak je hen sterker.
 • Je werkt mee aan de verdere uitbouw van een wijkgerichte werking. Je vergroot het netwerk en trekt nieuwe partners aan uit diverse maatschappelijke domeinen. Je bent het uithangbord van de werking en laat projecten bottom-up groeien.
 • Je bouwt een intense vrijwilligerswerking uit voor de experimenteerruimte Dkantine.
 • Je ondersteunt de verenigingen en het socio-culturele veld en hebt voelsprieten voor nieuwe vormen.
 • Je hebt affiniteit met de non-profit sector, de (amateur)kunsten en het deeltijds kunstenonderwijs.
 • Je volgt de innovatieve ontwikkelingen in je vakdomein en stelt vernieuwende projecten voor die aansluiten bij de experimenteerruimte van Dkantine of de theaterzaal (muziek, woord, comedy).
 • Als stafmedewerker voer je het beleid uit en geef je mee vorm aan een nieuw beleid door kritische reflectie, analyse en feedback vanuit de praktijk. Je schrijft mee aan het actieplan en voortgangsrapport.
 • Je bent een coach voor de logistieke en onthaalmedewerkers in de uitvoering van het programma, je betrekt hen bij de ontwikkeling en evaluatie en verzorgt de interne communicatie via overleg i. s. m. met de centrumverantwoordelijke.
 • Samen met je collega stafmedewerkers en je centrumverantwoordelijke vorm je een leidinggevend team dat instaat voor de kwaliteitsvolle opvolging van alle medewerkers.
 • Je maakt ramingen, begrotingen en afrekeningen van je projecten, zoekt naar alternatieve inkomstenbronnen, geeft opties aan voor kostenbesparing.
 • Je verzorgt mee de inhoud van het tijdschrift en andere publicaties. Je kan werken met sociale media en levert berichten aan voor de website.
 • Je neemt productionele taken op bij grote activiteiten.
 • Je neemt deel aan werk- en stuurgroepen m.b.t. de sociaal-culturele werking, aan overlegvormen binnen N22 en tussen de gemeentelijke en hoofdstedelijke actoren

Bijkomende info

Gepost op 2021-09-09