Sociaal-cultureel werker

In de Kempen doen we met Vormingplus aan sociaal-cultureel volwassenenwerk in het Turnhoutse arrondissement. Wij zijn er voor burgers, organisaties en beleid. Samen werken we projecten uit die het samenleven hier verbeteren. Dat doen we op verschillende manieren: we begeleiden burgers en organisaties in langlopende trajecten of zetten campagnes op touw, we organiseren debatten of samenkomsten of geven advies. Kortom, een gevarieerde en boeiende werking voor een al even diverse en fascinerende regio.

  • Vormingplus Kempen vzw, Turnhout
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 3/2/2021

Over deze job

  • Je zet projecten op: Daarop ligt de nadruk. Die projecten ga je uitdenken, ontwerpen, uitwerken en/of begeleiden. Je zorgt voor een sociaal-culturele aanpak, voor kwaliteitsvolle processen en werkt mee aan de promotie. Je overlegt over dit alles regelmatig met andere teamleden. Je zet daarbij in op creatieve, vernieuwende werkvormen en aanpakken. Je durft te experimenteren met verrassende combinaties en met het aanboren van nieuwe inhouden, doelgroepen en samenwerkingsverbanden.
  • Je onderhoudt en vernieuwt ons netwerk: Je onderhoudt een actieve relatie met Kempense partnerorganisaties. Je hebt daarbij ook aandacht voor individuele burgers, maatschappelijk kwetsbare volwassenen, nieuwsoortige verenigingen, zelforganisaties, burgerinitiatieven en organisaties uit sectoren die verder van ons afliggen.
  • Je houdt een brede kijk op de maatschappij: Je zorgt ervoor dat je niet alleen op de hoogte blijft van maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en trends, maar ook een goed zicht houdt op inhouden, werkvormen en goede praktijken in de lijn van ons werk. Je weet die relevante informatie te hanteren bij de uitbouw van de projectwerking, de campagnes, de debatten, …

Bijkomende info

  • 3 vacatures
  • We stellen ons flexibel op aangaande het percentage dat jij voor ons wil werken. Je mag dit dus zelf aangeven in je kandidatuurstelling. Wil je 50, 80, 100 of nog een ander percentage voor ons werken? Geen probleem. Aan jou de keuze.
  • Functiebeschrijving

Gepost op 2021-01-05