Stagiair podiumkunstenarchieven in archiefbank

CEMPER is het Centrum voor Muziek- en Podiumerfgoed. Als landelijke dienstverlenende erfgoedorganisatie adviseren, ondersteunen en begeleiden we iedereen die met het erfgoed van theater, dans en muziek in aanraking komt: van amateur tot professional, van hobbyist tot academicus, van erfgenaam tot verzamelaar. De thema’s van onze dienstverlening zijn heel divers: de goede (fysieke) bewaring van dit erfgoed, digitalisering, catalografie/inventarisatie, het borgen van immateriële praktijken, valorisatie voor een breed publiek, enz. Op die manier geven we het erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid mee vorm.

  • CEMPER, Mechelen
  • Type: Beroepsinlevingsstage (BIS)
  • Deadline: 1/3/2022

Over deze job

CEMPER speurt naar erfgoed van podiumkunsten (theater, dans en verwante disciplines). In het verleden werden door voorgangers of partners reeds diverse campagnes opgezet om archieven van podiumkunstenactoren te beschrijven in Archiefbank, de archiefdatabank van Archiefpunt. Daar kan iedereen de beschrijving doorzoeken en de beheerders contacteren. CEMPER wil deze inspanningen opdrijven en bovendien verouderde gegevens updaten.

De focus ligt bij deze stage op gezelschappen of kunstenaars die rechtstreeks of onrechtstreeks een subsidie ontvingen van de Vlaamse overheid sinds 1975 (Theaterdecreet) en/of van wie de aanwezige archiefbeschrijving in Archiefbank mogelijk verouderd is. De werking van CEMPER richt zich daarnaast op kunstpraktijken die buiten de afbakening van deze stage vallen.

Het werk bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Opmaak van de lijst met archiefbeschrijvingen, gezelschappen en kunstenaars die aan de projectcriteria voldoen;
  • Oudere archiefbeschrijvingen controleren en updaten door contact te zoeken met de beheerder en enkele standaardvragen te overlopen;
  • De beheerder sensibiliseren over het belang van een kwalitatieve beschrijving in Archiefbank en over mogelijkheden tot ondersteuning bij de zorg voor het archief of bij de zoektocht naar een nieuwe bestemming;
  • Een zoekstrategie ontwerpen en uitvoeren om uit te zoeken wie het archief of de nalatenschap beheert van personen of organisaties van wie nog geen archief bekend is;
  • Uitvoeren van plaatsbezoeken indien noodzakelijk voor een goede beschrijving (uitzonderlijk);
  • Een gestandaardiseerde basisbeschrijving van nieuw gesignaleerde archieven opmaken en invoeren.

Bijkomende info

Gepost op 2021-11-08