Teamcoach - medewerker communicatie

Regionaal Landschap Schelde-Durme is een ervaren partner voor iedereen die de beleving, de herkenbaarheid en de natuur- of erfgoedwaarden van het landschap in de regio wil versterken. Van particulier tot overheid, van vereniging tot school. Als trekker of ondersteuner, met raad en/of daad. Zo zetten we in op de kwaliteit van de open ruimte. Dat gebeurt via verschillende projecten, van heel lokaal tot gebiedsgericht, en het liefst met zoveel mogelijk partijen samen (buurtbewoners, verschillende overheden, verenigingen, scholen, landbouwers, jagers, natuurbeheerders, …). Bovendien zetten we de schoonheid van onze regio met fierheid in de kijker tijdens brede publieksactiviteiten.

 • Regionaal Landschap Schelde Durme, Wetteren
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 14/3/2021

Over deze job

Als Teamcoach (+/- 20 % van je tijdsbesteding)

 • Volg je de strategische doelstellingen, visie en missie van RLSD op en bewaakt / ondersteunt deze binnen het team.
 • Ben je het eerste aanspreekpunt voor de teamleden van jouw cel ‘ondersteunende diensten’: naast jou nog 1 medewerker communicatie en 2 medewerkers administratie (personeelsadministratie, boekhouding en projectadministratie).
 • Denk en handel je probleemoplossend met de teamleden.
 • Geef je frequent feedback en houd je functionerings- en evaluatiegesprekken (algemeen coördinator = tweede evaluator).
 • Behoud je het overzicht en zorg je voor de inhoudelijke (bij-)sturing en opvolging van het team als eerstelijnsverantwoordelijke op deze vlakken (in overleg met algemeen coördinator als eindverantwoordelijke):
  • Financieel = opvolging werking en/of projectfinanciën
  • Personeel = opvolging personeelskwesties i
  • Communicatie = opvolging en afstemming van RLSD-communicatie en communicatie van de strategische projecten en IOED.
 • Behoud je voor je team eveneens het overzicht in / toezicht op
  • teamplanning (beslissingen ivm verlof, afwezigheid, …)
  • onkostenvergoedingen, tijdsbesteding, …
  • ontwikkeling en vorming (studiedagen, symposia, …)
 • Rapporteer je aan de stafvergadering en de algemeen coördinator.
 • Ben je lid van de stafvergadering en…
  • fungeer je als brugpersoon tussen de stafvergadering en teamleden.
  • volg je de voor jouw team relevante zaken op (in de 2 richtingen).
  • ben je afwisselend voorzitter van de stafvergadering en leid je de vergadering.

Als medewerker communicatie (+/- 80 % van je tijdsbesteding)

 • Ondersteun je dagelijks projecten, realisaties en activiteiten met tal van communicatieacties (nieuwsbrief, website, brochures, flyers, persberichten, artikels gemeentebladen, Facebook, Uitdatabank…). Hierbij:
  • neem je het voortouw: je formuleert voorstellen, adviseert en gaat indien nodig op zoek naar extra info (intern of extern)
  • stem je de inhoud af met de projectmedewerkers
  • bewaak je de RLSD-huisstijl
  • bewaak je je planning en budget
 • Coördineer je de uitwerking van het halfjaarlijkse magazine #ikhouvanmijnstreek en neem je zowel de vormgeving als de eindredactie voor jouw rekening.
 • Denk je proactief mee over manieren om RLSD in de kijker te plaatsen bij partners en het brede publiek (je hebt oog voor kansen en pijnpunten).

Bijkomende info

Gepost op 2021-02-09