Teamverantwoordelijke erfgoedbewaking

In het AGB (autonoom gemeentebedrijf) Erfgoed van Stad Gent bundelen STAM, het Huis van Alijn en het Industriemuseum de krachten om ons ruim en divers erfgoed te koesteren door het opnieuw een toekomst te geven. Met een innoverende blik op de toekomst doen ze ons geliefd erfgoed herleven.

 • Stad Gent, Gent
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 13/12/2021

Over deze job

 • Veiligheidszorg en beveiliging:
  • Samen met diverse teams, de strategisch leidinggevende en de facilitaire beheerders van de drie musea ontwikkel je verder het (beveiligings)procedurehandboek. Deze gaat onder andere rond camerabewaking, opvolging vanuit de meldkamer, collectiehulpverlening, evacuatieprotocol,…
  • Je zorgt voor de technische omkadering en de mogelijkheden om de taak van erfgoedbewaker ten volle en geconcentreerd uit te voeren.
  • Je bent het eerste aanspreekpunt voor de museumbezoeker wat betreft veiligheid in de musea.
  • Veiligheid draag je hoog in het vaandel. Zo doe je proactieve voorstellen en neem je tijdig acties om de veiligheid preventief te verhogen.
  • Je werkt mee aan de uitrol van het calamiteitenplan, evacuatieoefeningen, brandpreventie,… voor elk van de drie musea.
  • Je past de bewakingswetgeving correct toe en vertaalt deze naar de musea en de erfgoedbewakingsploeg.
  • Je volgt het incidentenregister en de camerabewaking op.
  • Samen met de strategisch leidinggevende ontwikkel je een security awareness program voor de drie musea (dit wil bewustzijn rond veiligheid creëren op alle niveaus in de musea, en een programma uitrollen om dit in stand te houden en op te volgen).
  • Je bent creatief en zoekt alternatieve oplossingen voor publiekstoezicht en onthaal in de museumzalen om de (sociale) controle en/of veiligheid te verhogen (bv: afschermen van kunstwerken, werken met publieksassistenten, gouden gidsen, inzetten van externe bewaking,…)
  • Voor bovenstaande zaken werk je nauw samen met de strategisch leidinggevende en de facilitaire beheerders. Bij veiligheidsproblemen of incidenten werk je daarnaast ook samen met externe instanties (bv. politiediensten).
 • Leiding geven:
  • Je geeft leiding aan een team van erfgoedbewakers, coacht hen en bent regelmatig aanwezig op de werkvloer.
  • Je hebt oog voor personeelszorg en -ontwikkeling. Je introduceert nieuwe medewerkers, reikt de juiste vorming & opleidingen aan, coacht waar nodig en houdt motivering- en samenwerkingsgesprekken.
  • Ook externe bewakingsagenten stuur je aan en ondersteun je met de nodige opleiding en begeleiding.
  • Je organiseert een structureel overleg met de erfgoedbewakers.
  • Je zorgt voor een goede informatiedoorstroming en samenwerking tussen erfgoedbewaking en andere teams (baliewerking, evenementen, facilitair beheer,…).
 • Publiekszorg:
  • Je ziet toe op de publieksvriendelijkheid van het team erfgoedbewaking. Je geeft invulling aan gastheerschap in de drie musea.
  • Je zorgt voor een goede opvolging van de info en signalisatie in de inkomhal en het museum.
  • Je bewaakt de orde en netheid van de publiekszones in de musea, zoals zitbanken, signalisatie bij op- en afbouw.
  • Je rapporteert zaken die je opmerkt rond netheid/ look and feel van signalisatie in de musea.
  • Je werkt actief mee aan activiteiten rond zaalverhuur en evenementen in de musea.
 • Planning & administratie:
  • Je maakt een efficiënte en flexibele planning op van de bezetting op week- en weekenddagen. Je houdt hierbij rekening met de noden van de drie musea, het te verwachten bezoekersaantal, boekingen van groepen, geplande evenementen, kwetsbaarheid van de tentoonstellingen,… Je hebt zin om zelf af en toe mee te draaien in de ploeg om voeling te houden met de job/musea of om afwezigheden op te vangen.
  • Daarnaast volg je de aanvragen tot opleidingen/bijscholingen en andere afwezigheden (medisch onderzoek, verloven) die een impact hebben op de personeelsbezetting en -planning op.
  • Je zorgt voor een goed beheer van logistieke processen (bv. herstel van walkie talkies, wasserij, kledijleverancier, Vigilis-logos, opvolging van camerabewaking,…)
  • Je bewaakt het toegewezen budget voor externe bewaking en volgt de administratie verder op (voorbereidingen voor een correcte uitbetaling door de financiële cel: contracten, prestaties, aanvragen, opvolging vorderingsstaten,…).

Bijkomende info

Gepost op 2021-11-19