Teamverantwoordelijke musea en tentoonstellingen

Kortrijk kiest voor op-en-top klantentevredenheid dankzij snelle en slimme dienstverlening. Kortrijk is een stad waar iedereen meetelt. Kortrijk is trendsetter in Vlaanderen vanuit sterke partnerships en dankzij de inzet van medewerkers met een zeg-en-doe-mentaliteit.

 • Stad Kortrijk, Kortrijk
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 23/5/2021

Over deze job

Als leidinggevende binnen onze organisatie combineer je een resultaatsgerichte aanpak met een mensgerichte houding. Je promoot het beleid van de organisatie bij je medewerkers, je maakt de ambities helder en benadrukt de rol van iedereen in het realiseren van de doelstellingen. Je toont daarbij zelf een groot engagement en een sterke betrokkenheid bij de organisatie. Je formuleert een duidelijke visie en plan van aanpak binnen je werkdomein. Je zet kwaliteit in de dienstverlening voorop, op maat van de klant. In jouw manier van werken zit ondernemerschap, zin voor innovatie en een zeg-en-doe mentaliteit. Je zet in op samenwerking met je medewerkers en collega’s, en op sterke partnerships, binnen en buiten de organisatie. Je houdt ervan om met je medewerkers te praten en hen regelmatig feedback te geven over hun prestaties. Je biedt ruimte voor ieders mening en bewaakt dat er binnen het team respectvol met elkaar wordt omgegaan. Je gelooft in de talenten van je medewerkers en stimuleert hen om deze verder te ontwikkelen. Je doet dit door hen te inspireren, te motiveren en waar nodig ook te begeleiden. Je hebt aandacht voor iedereen, je toont waardering voor sterke resultaten en zorgt ervoor dat wie het moeilijk heeft, niet achterblijft. Je communiceert duidelijk tegenover je medewerkers, je toont veel vertrouwen en je neemt je verantwoordelijkheid om bij te sturen wanneer dat nodig is.

 • Je realiseert de doelstellingen van het beleid. 
  Je werkt zowel op een strategisch als op een operationeel niveau mee aan de kwalitatieve uitbouw van een vooruitstrevend cultuurbeleid in Kortrijk
 • Je coördineert de werking van het team. 
  Je staat in voor de kwalitatieve werking van je team. Ondanks de private en publieke stelsels waarin we als werkgever werken en de verschillende deelteams,, zorg je ervoor dat jouw team als een samenwerkend geheel functioneert. 
 • Je geeft leiding aan je medewerkers. 
  Je zorgt ervoor dat je medewerkers tevreden zijn en hun talenten tot hun recht komen.  Dit betekent onder meer dat je hen regelmatig feedback geeft over hun functioneren, afspraken maakt, begeleidt of bijstuurt waar nodig. 
 • Je zet je schouders onder de projecten binnen je eigen directie of binnen de organisatie. 
  Je werkt mee aan het bepalen en het tot uitvoering brengen van de strategische doelstellingen van de directie Vrije Tijd. Door voorbereidende analyses uit te voeren en degelijke visies uit te werken, geef je mee advies rond haalbaarheid van projecten.
 • Je ontwikkelt je eigen expertise. 
  Je blijft op de hoogte van het veranderede cultuurlandschap en weet deze vlot te implementeren. 
   

Bijkomende info

Gepost op 2021-04-23