Verantwoordelijke communicatie

Kunstencentrum nona is een ambitieus en genereus huis voor podiumkunsten, beeldende kunst en muziek. Kunstencentrum nona ondersteunt individuele kunstenaars en collectieven, dicht de kloof tussen opleiding en professioneel werkveld, en zoekt onafgebroken naar verbindingen tussen een kunstaanbod en nieuwe bezoekers. We organiseren sinds 2017 de Contour Biennale en momenteel schrijven we aan een nieuw verhaal met het gerenommeerde theatergezelschap Abattoir Fermé en JazzLab, hét platform voor ‘s lands bloeiende jazzscene. Nona is de collectieve noemer voor een discipline-overschrijdend programma dat we presenteren in de eigen zalen, op locatie, bij Mechelse partners en op tournee in binnen- en buitenland.

  • Kunstencentrum nona, Mechelen
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 22/6/2021

Over deze job

  • Je ontwik­kelt een langeter­mijn­visie die het hybride aanbod van nona zichtbaar en begrij­pe­lijk maakt voor een breed publiek. In samenspraak met de artistiek leider bepaal je hoe je het dna van de organi­satie naar buiten brengt.
  • De langeter­mijn­visie weet je om te zetten in een communi­ca­tie­stra­tegie op maat. Je ontwik­kelt samen met de kunste­naars de gewenste content of gaat aan de slag met wat externe partners je aanreiken. Die inhoud vertaal je in tekst en beeld voor diverse online en offline kanalen, brochures, website, social media, program­ma­blaadjes, nieuws­brieven, persbe­richt, prints, etc.
  • Samen met een externe vormgever ontwikkel je een sterke huisstijl waarmee nona zich de komende 10 jaar in de markt zet. Herken­baar­heid van het diverse aanbod staat voorop.
  • Je netwerk­vaar­dig­heden zet je handig in binnen het nationale medialand­schap. Je gaat actief op zoek naar sponsor­deals binnen de media die jouw communi­ca­tie­stra­tegie ondersteunen. De pers bespeel je op een lokaal, bovenlo­kaal en interna­ti­o­naal niveau.
  • Samen met de verant­woor­de­lijke ticketing volg je de verkoop­cij­fers op. Op basis van gegevens uit de ticketing­da­ta­bank en persoon­lijk contact met het publiek, heb je een goed beeld van de trouwe bezoekers en weet je hen blijvend te boeien voor de activi­teiten van nona. Daarnaast ben je op een creatieve manier permanent op zoek naar nieuw publiek dat je warm maakt voor een bezoek aan nona.

Bijkomende info

Gepost op 2021-06-07