Verantwoordelijke pedagogie en bemiddeling

Het CIVA is een centrum voor tentoonstellingen, voorlichting, conservatie en ontmoetingen voor het brede publiek en al wie geboeid is door de moderne en hedendaagse architectuur, landschappen en stedelijke ecosystemen.

 • CIVA – Brussels Centrum voor de Stad, de Architectuur en het Landschap, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 31/1/2021

Over deze job

In samenwerking met het CIVA-team en onder toezicht van de algemeen directeur en de artdirector leidt de verantwoordelijke pedagogie en bemiddeling de dienst en zijn activiteiten op autonome wijze. Hij of zij zet proactief een programma van pedagogische en bemiddelingsactiviteiten op touw, zorgt voor de zichtbaarheid ervan en het bezoek eraan, en creëert partnerships met openbare instellingen, scholen en verenigingen.

De verantwoordelijke pedagogie en bemiddeling voert de volgende taken uit (niet-limitatieve lijst):

 • Beheer van de dienst (drie interne medewerksters, een vijftiental onafhankelijke medewerk(st)ers).
 • Opstellen en uitvoeren van het programma van pedagogische activiteiten en culturele bemiddelingsacties, afgestemd op het doelpubliek (scholen, gezinnen, verenigingen).
 • Operationele leiding over het programma, contacten met de dienstverleners.
 • Uitwerken van specifieke activiteiten in het kader van de Brusselse culturele agenda (Open Monumentendagen, archiweek, BANAD, Museum Night Fever, enz.).
 • Ontwerp en opvolging van de productie van pedagogische en bemiddelingsinstrumenten.
 • Ontwerp en opvolging van de productie van bezoekersgidsen (tijdelijke tentoonstellingen, “Kinderstadˮ).
 • Voorbereiding van de verhuizing naar cultuurpool Kanal tegen 2024.
 • Opzetten en opvolgen van partnerships.
 • Opvolgen van subsidieaanvragen.
 • Budgettaire opvolging.
 • Interne en externe rapportering.

Bijkomende info

Gepost op 2021-01-08