Verantwoordelijke studiebureau

De Munt is het federale operahuis in het hart van de hoofdstad van Europa dat internationaal gerenommeerde operaproducties, dansvoorstellingen en concerten realiseert en programmeert.

 • De Munt, Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 28/2/2021

Over deze job

Als verantwoordelijke van het studiebureau bent je enerzijds verantwoordelijk voor het gehele studiebureau en anderzijds voor de gehele technische studie die nodig is voor de toegewezen producties. Je rapporteert aan het hoofd van de decorateliers en bent het directe aanspreekpunt voor de directie, de hoofden van de technische diensten, de productieleiders en de artistieke productieteams.

 • Als coördinator:
  • Je coördineert en leidt het team van het studiebureau;
  • Je bent belast met het beheer van de planning van alle studies en de verdeling van de werkzaamheden;
  • Je zorgt voor de evolutie van de technische middelen en je bereidt het studiebureau en de ateliers voor op de digitale overgang;
  • Je stelt opleidingen voor, organiseert en stimuleert ze binnen het team;
  • Je stelt gemeenschappelijke werkprocedures voor het hele studiebureau op;
  • Je ondersteunt elke interne productieverantwoordelijke door ervoor te zorgen dat de nodige middelen beschikbaar worden gesteld voor hun productie;
  • Je stimuleert en garandeert dat de randvoorwaarden op het gebied van duurzame ontwikkeling in aanmerking en in overweging worden genomen.
 • Als technisch verantwoordelijke:
  • Je bent verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de door het studiebureau gekozen technische oplossingen, rekening houdend met de beperkingen in verband met de voorstellingen, de geldende voorschriften, de productietermijnen en de vastgestelde budgetten;
  • Je voert de technische studies uit van complexe elementen, ter ondersteuning van de vaste decorassistenten van het studiebureau;
  • Je stelt zelf uitvoerings- of bouwplannen op voor de ateliers;
  • Je werkt in permanente coördinatie met alle betrokken ateliers en technische diensten;
  • Je verstrekt de nodige technische informatie aan alle technische diensten om de coherentie van het project te garanderen.

Bijkomende info

Gepost op 2021-02-09