Verantwoordelijke subsidies

Zinneke is een organisatie die in 2000 is opgericht om de artistieke en sociale dynamiek tussen bewoners, lokale verenigingen, scholen en kunstenaars van verschillende wijken in Brussel en elders te bevorderen. Dat doet ze aan de hand van workshops die de samen-werking en de creativiteit stimuleren en waarvan het eindresultaat te zien is tijdens de Zinneke Parade. Het team bestaat uit 13 mensen die samenwerken volgens een ‘gedeelde governance’-model. Het werk vindt voornamelijk plaats in de kantoren van het Zinneke Productiecentrum aan het Masuiplein – naast het Noordstation. Zinneke is een vzw die voornamelijk wordt gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeenschapscommissies – Cocof & VGC – en de 2 gemeenschappen (Fédération Wallonie Bruxelles & Vlaamse Gemeenschap).

  • Zinneke vzw, Brussel
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 30/9/2021

Over deze job

Zinneke heeft een vacature voor de verantwoordelijke subsidies. Kandidaten moeten vertrouwd zijn met de twee officiële talen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een goede kennis hebben van de regionale en gemeenschapsinstellingen, de verschillende overheidsinstanties. De verantwoordelijke heeft bij voorkeur ervaring. De persoon zorgt ervoor dat de vzw over de nodige financiële middelen beschikt om haar verschillende projecten uit te voeren en alle daarmee verband houdende kosten te dekken. De medewerker doet dit in nauwe samenwerking met de Verantwoordelijke Financieën en Administratie, ondersteund door het Zinneke-team.

Bijkomende info

Gepost op 2021-09-06