Zaalverhuur & eventorganisatie

De Grote Post is een dynamisch cultuurhuis in de Stad aan Zee. De werking wordt mogelijk gemaakt door een enthousiaste ploeg van zeven teams, een coördinatieteam en een algemeen coördinator.

  • Cultuurcentrum De Grote Post, Oostende
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 11/12/2021

Over deze job

  • Je behandelt inkomende aanvragen voor zaalhuur. Je checkt beschikbaarheden en organiseert en begeleidt waar nodig plaatsbezoeken om samen met de klant de behoefte in kaart te brengen en tot een gepaste offerte te komen. Je onderhandelt contracten en garandeert een goede administratieve afhandeling van ieder dossier.
  • Je bent het aanspreekpunt voor de organisator/huurder en ondersteunt praktisch en productioneel bij de organisatie. Intern tref je de nodige voorbereidingen met o.a. team podiumtechniek, gebouw, … en je verzamelt alle info op een overzicht voor de collega’s die de permanentie en het onthaal verzorgen.
  • Je denkt mee met de klant en biedt ondersteuning om tegemoet te komen aan hun wensen. Of dat nu een internationaal congres is, een babyborrel of een activiteit van een lokale vereniging.
  • Wanneer de aard van de activiteit het vereist, zorg je voor begeleiding van de activiteit op de dag zelf, ter ondersteuning van het onthaal.
  • Je ontwikkelt rapporten en verzamelt data om terug te koppelen over de evoluties m.b.t. zaalhuur en via analyse aanbevelingen te formuleren voor het zaalverhuurbeleid.
  • Je bouwt aan een netwerk binnen diverse sectoren (Toerisme, Open Monumenten, sector- en koepelorganisaties, …) om De Grote Post als eventlocatie in de kijker te zetten bij diverse doelpublieken en toeleiding te garanderen.
  • Je gebruikt dat netwerk, aangevuld met cijfermatige analyses en inspiratievolle prospecties om aanbevelingen te doen aan het zaalverhuurbeleid. Intern zoek je naar kruisbestuivingen met andere teams om een inspirerend zaalverhuurbeleid uit te rollen dat beantwoordt aan de sociaal-maatschappelijke doelstelling van De Grote Post.

Bijkomende info

Gepost op 2021-11-23