Zakelijk verantwoordelijke

Het Huis van het Nederlands Brussel is het centrale aanspreekpunt voor Nederlands leren in Brussel. Het Huis is het centrum voor testen, advies en inschrijving in cursussen Nederlands. Jaarlijks oriënteert het Huis meer dan 18.000 volwassenen naar een leer-of oefentraject Nederlands. Het Huis beheert een gebouwensite als lesplek voor het volwassenonderwijs en als ontmoetingsplek voor Brusselse organisaties en hun publiek. We werken rond Nederlands in de stad, met en in heel Brussel. We ondersteunen meer dan 200 organisaties, scholen, opleidingen en bedrijven met trajecten en activiteiten voor hun medewerkers of hun publiek. Met 80 medewerkers, meer dan 60 vrijwilligers en samen met 15 partnerorganisaties vervult het Huis van het Nederlands Brussel opdrachten van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Brusselse overheid.

  • Huis van het Nederlands Brussel, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 14/3/2021

Over deze job

  • Samen met de algemeen directeur stippel je een zakelijk beleid uit dat de inhoudelijke strategische keuzes ondersteunt en versterkt.
  • Je staat in voor een gezond beheer van de financiën, de infrastructuur en de ICT van de organisatie.
  • Je zet samen met de projectleider digitalisering en innovatie vernieuwingstrajecten op.
  • Je rapporteert rechtstreeks aan de algemeen directeur en bent lid van het team van leidinggevenden.
  • Je geeft leiding aan de zakelijk-ondersteunende diensten (7 medewerkers), georganiseerd in een cel financiën (2p.), een cel infrastructuur (3p.) en een cel IT/digitalisering (2p.).

Bijkomende info

Gepost op 2021-02-15