ZAP en postdoctoraal onderzoeker/werkleider Abbey Rd. Revisited.

De Universiteit Antwerpen is een dynamische, toekomstgerichte Europese universiteit. We bieden vernieuwend academisch onderwijs aan meer dan 20 000 studenten, verrichten baanbrekend wetenschappelijk onderzoek en spelen een belangrijke dienstverlenende rol in de maatschappij. We zijn een van de grootste, meest internationale en innovatieve werkgevers van de regio. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) maken deel uit van de federale wetenschappelijke instellingen, die op hun beurt worden geleid door de FOD Wetenschapsbeleid. Als openbare dienst verrichten zij wetenschappelijk onderzoek en beheren zij een collectie van meer dan 20 000 kunstwerken (voornamelijk beeldhouwwerken, schilderijen en werken op papier) die dateren van de 15e eeuw tot vandaag. Ongeveer 2 500 stukken worden tentoongesteld in de verschillende Brusselse museumafdelingen: het Old Masters Museum, het Museum voor Moderne Kunst, het Magritte Museum, het Fin-de-Siècle Museum, het Wiertz Museum en het Meunier Museum. De musea organiseren tijdelijke tentoonstellingen om kennis over te dragen aan een zo breed mogelijk publiek, publiceren wetenschappelijke catalogi en beheren de grootste gespecialiseerde bibliotheek over Belgische kunstgeschiedenis.

 • Universiteit Antwerpen/KMSB, Antwerpen/Brussel
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 14/2/2022

Over deze job

De Faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen en de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) hebben de volgende voltijdse vacature (100%) vacant. Deze functie bestaat uit 2 samenhangende aanstellingen in de context van het FED-tWIN financieringsprogramma van de federale overheid met name: Deeltijdse (10%) aanstelling als Zelfstandig Academisch Personeel en deeltijdse (40%) aanstelling als postdoc navorser bij UAntwerpen, Faculteit Ontwerpwetenschappen, ARCHES onderzoeksgroep (Opleidingen Erfgoedstudies en Conservatie-Restauratie); Deeltijdse (50%) aanstelling als Werkleider (Klasse SW2) bij de KMSKB

Uw opdracht aan de Universiteit Antwerpen

 • Onderwijs
  • Je verstrekt kwalitatief hoogstaand onderwijs in het domein Conservatie-Restauratie.
  • Jouw onderwijsopdracht (6 ECTS) evolueert in functie van de opleidingsprogramma’s. Je doceert praktijkgerichte opleidingsonderdelen zoals “Museum Studies”, “Preventieve conservatie” “Erfgoedbeheer” en/of “Transdisciplinair projectbeheer” op Bachelor- of Masterniveau
  • Je werkt mee aan de ontwikkeling van activerende, studentgecentreerde en competentiegerichte opleidingsonderdelen en studieprogramma’s.
  • Je begeleidt jaarlijks een aantal bachelor-, master- en/of doctoraatsstudenten.
 • Onderzoek
  • Je bouwt zelfstandig onderzoek uit in het domein van erfgoedstudies, museumstudies, bezoekersstudies en conservatie-restauratie met bijzondere aandacht voor het Meunier Museum, dat behoort tot de KMSB.
  • Je initieert nieuwe onderzoekslijnen en coördineert de voortgang van wetenschappelijke Je participeert eveneens in de lopende onderzoeksprogramma’s.
  • Je verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfinanciering.
  • Je bouwt actief verder aan netwerken met stakeholders in de erfgoedsector van lokaal tot internationaal niveau.
 • Dienstverlening
  • Je neemt interne beleidstaken op.
  • Je neemt interne en externe opdrachten van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening Je verleent onder meer advies binnen en buiten de UAntwerpen en fungeert als expert/reviewer voor binnen- en buitenlandse instellingen.

Uw opdracht aan de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

 • Je onderzoekt de kleinschalige museale fenomenen die zich voordoen in het Meuniermuseum, u denkt na over de toekomst van het gebouw en de collectie en u reikt oplossingen op maat aan voor de problemen waarmee ze worden geconfronteerd.
 • Je faciliteert en coördineert een geïntegreerde analyse van de museuminfrastructuur en – materialen, het in kaart brengen van de structurele problemen en een risicoanalyse voor de erfgoedcollectie die in het Meuniermuseum wordt bewaard.
 • Je overlegt geregeld met de conservator van het Meunier Museum.
 • Met de conservator van het Meunier Museum als partner bouw je actief aan netwerken met actoren uit de erfgoedsector van lokaal tot internationaal niveau.
 • Je versterkt de samenwerking met de Universiteit Antwerpen door de case van het Meunier Museum te integreren in jouw onderwijs.
 • Je draagt actief bij tot de conservatie van de Meunier-collectie en het gebouw waarin ze is ondergebracht.
 • De kandidaat moet ook nadenken over de ontwikkeling van een data management plan (in overeenstemming met de FAIR-principes voor het beheer van onderzoeksgegevens), de coördinatie tussen de werkpakketten verzekeren en de samenwerking met collega’s in beide organisaties De kandidaat moet zich ook houden aan de “Ethische Code voor Wetenschappelijk Onderzoek in België”, waarin de belangrijkste principes van ethisch verantwoord wetenschappelijk handelen zijn opgenomen.

Bijkomende info

Gepost op 2021-12-20